Lend a Hand to Children, Let Them Hold on to Life

VASİYET İLE


Sağlığınızda düzenleyeceği bir vasiyetname ile herhangi bir malınızı veya malvarlığınızın tümünü veya belli bir kısmını vakfa bağışlayabilirsiniz. Vasiyetname bağışı için bağışçının, onbeş yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. Vasiyetname noter huzurunda miras bırakanın el yazısı ile veya sözlü olarak yapılır.

Ayni Bağış konusunda bilgi için:

Vakıf Merkezi Tel: 0212 274 95 45
İzmir Şube Tel: 0232 239 14 45