Koruncuk Vakfı 


1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı olarak her çocuğun ve gencin;

şefkat, sevgi ve anlayış görme,
yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama,
oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma,
çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme,
kısacası insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktayız.

Vakfımız, kurduğu Çocukköyleri ile Koruncuklara barınma, eğitim, sağlık desteği sunarak kültürel ve sanatsal aktivitelerle de kişisel gelişimlerini desteklemektedir. Koruncuk Vakfı olarak aynı zamanda hakları risk altında olan tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunmakta; bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütmekteyiz.

HAKKIMIZDA

Faaliyetlerimiz


Bolluca’da büyümek hayatın bana verdiği ödüldü bence. Şanslı ve özel çocuklardan bir tanesi de bendim! En yaramaz çocuklardan bir tanesiydim, buna rağmen çok sevdim, çok sevildim

Ebru(32 yaşında)

Ben Koruncuğun gerçek ailem olduğunu en çok düştüğüm anlarda hissettim, çünkü en kötü hissettiğim anlarda hep bir el bana destek oldu.

Gökhan(23 yaşında)


Sıkça Sorulan Sorular


Çocukköyü sistemi nedir?
Vakıf, kimler tarafından ne amaçla kurulmuştur?
Koruncuk Kimdir?
Çocukköyünde bir gün nasıl geçmektedir?
Anneler hangi kriterlere göre seçilmektedir?
Koruyucu Aile Nedir, Kimler Koruyucu Aile Olabilir?
Evlat Edinme Nedir, Kimler Evlat Edinebilir?
Koruncukköy Bolluca nerededir, ziyarete açık mıdır?

Çocukköyü sistemi nedir?
Çocukköyü sistemi; Aile Evi, Gençlik Evi, Yarı Bağımsız ve Tam Bağımsız olmak üzere dört temel öğeden oluşan aile temelli bir bakım modelidir. Bu sistemde aile yaklaşımı dört prensibe dayanır: Her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır. Çocuklar kardeşleriyle birlikte, kendi evlerinde, destekleyici bir köy ortamında büyürler.

Devlet tarafından koruma altına alınan bir çocuk, Çocukköyü’ne geldiği anda Aile Evi’ne yerleştirilir, 6-7 kardeşiyle birlikte anne sevgisi ile yaşamaya başlar. Aileler, günlük yaşamın getirdiği sorumlulukları, sevinçleri, üzüntüleri beraber yaşarlar. Ergenlik çağına gelen çocuklar ayrılarak, yine Çocukköyü’nün içinde bulunan Kız ve Erkek Gençlik Evleri’ne geçerler. Eğitim hayatları devam ettiği sürece sorumlu gençlik liderlerinin denetiminde bu evlerde yaşarlar. Eğitimlerini tamamlayıp, bir meslek sahibi olup, para kazanmaya başladıklarında ise yakın çevrede bir ev kiralanarak, giderlerinin bir kısmına katkıda bulunularak Yarı Bağımsız Yaşama geçirilirler. Bir süre sonra kendi ayakları üzerinde durabilen gençler Tam Bağımsız Yaşam statüsüne alınırlar. Fakat hiçbir zaman büyüdükleri Çocukköyü ile bağları kopmaz. Manevi destek her zaman sürer.

Vakıf, kimler tarafından ne amaçla kurulmuştur?

Vakfımız 1979 yılında, üst düzey bürokratlar ve gönüllüler tarafından kurulmuştur. Dönemin Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin’in önderliğinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu’na gelen korunma ihtiyacındaki çocuklara destek vermek için devletle işbirliğinde bulunabilecek güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu ihtiyacı tespit edilmiş, bunun üzerine çalışmalara başlanmıştır. Vakfımızın kuruluş amacı; korunma ihtiyacındaki çocukların bedenen, ahlaken ve fikren olumlu gelişmeleri için maddi ve manevi destek sağlanmasına, güvenlik duygularının aşılanmasına, ilerde toplum içinde yapıcı ve verimli kişilik kazanmalarına çalışmak, onları Çocukköylerinde anne sevgisi ve aile sıcaklığı içinde büyüterek topluma kazandırmak ve korunma ihtiyacındaki çocuk sorununun çözümlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.
Koruncuk Kimdir?

“Koruncuk” kısaca “Korunma ihtiyacında olan çocuk” demektir. Koruncuklar Çocukköyü’nde yaşamakta, aile sıcaklığında güven dolu evlerde sevgiyle büyümekte ve iş sahibi olarak ayaklarının üzerinde durabilecek bireyler haline gelmektedirler.
Çocukköyünde bir gün nasıl geçmektedir?

Çocukköyü’nde günlük yaşam sabah erkenden başlar. Anneler kahvaltılarını yaptırdıkları çocuklarını okula gitmek üzere hazırlarlar. Servis aracımızla okullarına bırakılan çocuklarımızın yanı sıra, 3-6 yaş arasındaki miniklerimiz de Çocukköyü'nün içinde yer alan Gündüz Bakım Evi’nde derslerine girerler. Öğle yemeği için evlerine dönen minikler sonrasında yine anaokuluna dönerler. Akşamüstü tüm öğrenciler okullarından dönmüş olur. 6-7 ve 8. sınıflar dinlendikten sonra Çocukköyü içindeki Etüt Merkezi’ne giderek onlara eşlik eden öğretmenleriyle ders çalışırlar.

Dersten sonra oyun oynayan Koruncuklar akşam yemeklerini ailece aynı masada yerler, evin düzenine uyarlar. Hafta sonları etüt saatlerinin dışında kalan zamanlarda da kendi istekleri doğrultusunda planlanan çeşitli faaliyetlere katılırlar. Bağışçıların destekleriyle organize edilen tiyatro, sinema, konser, müze gezileri, sportif faaliyetler sayesinde çocuklarımız hayata her yönden donanımlı bir şekilde hazırlanırlar.

Anneler hangi kriterlere göre seçilmektedir?

Çocukköyü’ndeki anneler çocukları şefkat ve özenle, sağlıklı bir şekilde büyütebilecek, onlara güven aşılayabilecek, Çocuk Gelişimi eğitimi almış, aynı zamanda özel olarak belirli bir eğitim ve sınama sürecinden sonra seçilmiş, 25-45 yaş arası örf ve adetlerimize uygun görüşlü kişiler arasından seçilmektedir. Profesyonel kadroda sözleşmeli bir şekilde çalışırlar. Çocuk bakımı ile ilgili olarak üniversitelerden ve Milli Eğitim’den periyodik olarak eğitimler verilerek mesleki gelişimleri sağlanır.
Koruyucu Aile Nedir, Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların, kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişilerdir.

T.C vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes koruyucu aile olabilmektedir. Koruyucu aile olmak için kişilerin ikamet ettiği ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Evlat Edinme Nedir, Kimler Evlat Edinebilir?

Evlat edinme durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ve ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

Evli çiftlerde eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş olmaları koşulları aranır. Evlat edinmek isteyen ve evli olmayan kişinin ise 30 yaşını doldurmuş olması koşulu aranır. Bu kriterleri karşılayan herkes evlat edinme adayı olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuruda bulunabilmektedir.

Koruncukköy Bolluca nerededir, ziyarete açık mıdır?

Koruncukköy Bolluca, Arnavutköy’ün Bolluca Köyü’ndedir. Önceden haber verilerek her zaman ziyaret edilebilir. Bilgi için: Koruncukköy Bolluca / Kocayusuf Caddesi No:100 Bolluca/İstanbul. / 0212 685 03 83. www.koruncuk.org
Bize Ulaşın


 Kişisel verilerinizin toplanması ile ilgili olarak aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi : 29.06.2021

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR (KORUNCUK) VAKFI

BAĞIŞÇI VE GÖNÜLLÜ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Biz, “Koca Yusuf Cad. No: 100 Bolluca, Arnavutköy - İstanbul” adresinde yer alan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı olarak, Vakfımız ve iktisadi işletmemiz (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı İktisadi İşletmesi) bünyesinde kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı; Koruncukköy ile çocuklara ve gençlere barınma, eğitim ve sağlık desteği sunmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal aktivitelerle kişisel gelişimlerini destekleyen ancak bununla sınırlı kalmadan hakları risk altında olan çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için vakıf ve iktisadi işletmesi olarak faaliyette bulunan, bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürüten kamu yararına çalışan bir vakıftır.

Vakfın amacı doğrultusunda Vakıf tüzüğümüz gereği faaliyetlerimizi yürütmek, projelerimize kaynak sağlamak, yardımseverlik faaliyetlerini geliştirmek, desteklemek ve sürdürülebilirliğini temin etmek, gönüllü faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetler için uygun kişileri belirlemek ve bağış toplamak için, sizlerin ve duruma göre adınıza bağış yapanların adı, soyadı, yaşı, TC kimlik numarası, imza, eğitim, meslek, tecrübe, sair gönüllük faaliyetleri dair gibi kimlik verisi ve kişiyi tanımlayan kişisel verilerinizi, sizinle iletişim kurabilmek amacıyla adres, telefon numarası, e-posta adresinizi gibi iletişim bilgilerinizi, bağış ödemesi için mali bilgilerinizi, bize yapmış olduğunuz nakti ve/veya ayni bağışlara dair sair mali bilgilerinizi, etkinliklere katılmanız ya da bizi ziyaret etmeniz nedeniyle görsel verilerinizi, verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Vakıf tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Vakfın amaçları ve tüzüğü çerçevesinde kamu yararına faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, organizasyonu, devamlılığının temini, Vakıf senedi çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Vakıf hizmetlerinden yararlananların haklarının korunması
 • Bağışların toplanması, kontrolü, düzenlenmesi, etkinliklerin ve kampanyaların organize edilmesi, yürütülmesi
 • Yardımseverlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Bağışların kayıt altına alınması, bunlara dair mali ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İlgili mevzuat uyarınca kanuni, hukuki, mali ve sair yükümlüklerimizin yerine getirilmesi
 • Bağış sözleşmelerinin kurulması ve ifası, bağışçıların vasiyetlerinin yerine getirilmesi
 • Vakıf yardımlarının sürekliliğinin sağlanması
 • Gönüllülük faaliyetlerinin yürütülmesi, gönüllü çalışmaları için yeterli ve uygun altyapıya sahip kişilerin tespiti ve gönüllü faaliyetlerin organizasyonu ile sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Bağışçı ve gönüllülere bağışları ve yardım çalışmaları hakkında bilgi verilmesi ve bağışçı / gönüllü memnuniyetinin sağlanması, bağışçı ve gönüllülerle iletişiminin sürdürülmesi, sorularına ve taleplerine cevap verilmesi
 • Maddi/ayni yardımların kabul edilmesi, bağışların alınması için gerekli hukuki ve sair işlemlerin yürütülmesi
 • Makbuzun ve teşekkür mektubunun gönderilmesi, makbuz ve fatura kesilmesi, sertifika hazırlanması ve hediye gönderimi
 • Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi, etkinlikler ile ilgili bağışçılarımıza (katılımcılar, gönüllüler, nakti ve sair bağışta bulunanlar) bilgi verilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi ve iletişiminin yapılması
 • Vakfımız çalışmalarına katılmak ve gönüllü olmak istemeniz halinde gönüllü bilginizin alınması, değerlendirilmesi, uygunluğun tespiti, kabulü, gönüllü listesine eklenilmesi
 • Bağış işlemleri tamamlandıktan sonra Vakıf duyurularından haberdar olmak istemeniz halinde, vermiş olduğunuz iletişim verinizin kullanılması
 • Bağış, vasiyet işlemleri ve/veya Vakfımızın çalışmaları ile ilgili bilgi almak ve sorularınız için Vakfımıza posta, eposta göndererek ve/veya telefonla iletişime geçtiğinizde, talebinizin sonuçlandırılması
 • Vakfın, tesislerinin, altyapısının, etkinliklerinin, bağışçılarının, gönüllülerinin ve çocukların her türlü güvenliğinin sağlanması, haklarının korunması
 • Vakfımızın iç ve dış denetiminin yapılması
 • Katkı duyurularında bulunma

amaçlarıyla verilerinizi işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 • Hukuka ve usule uygun talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
 • Hakların tesisi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve duruma göre bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilmektedir.
 • Kaynak yaratma faaliyetleri kapsamında sanal ödeme seçeneğiyle tek seferlik veya düzenli bağış yapmanız halinde, altyapısını kullandığımız hizmet sağlayıcıların aldığı bağışçı bilgileriniz Vakfımızla paylaşılmaktadır.
 • Sanal bağış seçeneğini kullanmanız halinde Vakfımızın anlaşmalı olduğu lisanslı ödeme hizmeti altyapısına yönlendirilirsiniz. Söz konusu hizmet sağlayıcıları kendi politikaları ve faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir. Mevcut ödeme sağlayıcı ile ilgili bilgilere ödeme yaptığınız ekrandan ulaşabilirsiniz.
 • Bağış toplama amacıyla düzenlenen gezilerde organizasyonun yapılması amacıyla organizatör ve tur şirketleri ile paylaşılmaktadır.
 • Bağışa dair evrakın gönderimi için iletişim bilgileriniz posta/kargo hizmeti veren şirketlerle; bağışçı iletişimi için e-duyuru / SMS gönderimi hizmeti veren hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır.
 • Etkinlik ve duyurular için bağışçı katılımının sağlanması ve/veya iletişimin planlanması amacıyla organizasyonu yürüten üçüncü şahıslara ve ilişki yönetimi süreçlerinin yürütülmesini sağlayan hizmet ve altyapı sağlayıcılara aktarım yapılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 • Vakfımıza destek vermek için internet sitemizde yer alan formlar ve/veya fiziki formları doldurmanız, sözlü ya da yazılı sair yollarla bizimle iletişime geçmeniz ya da farklı bağış platformları veya bağış kampanyaları üzerinden bize bilgilerinizi ulaştırmanız, adınıza bağış yapan kişiler tarafından bizimle paylaşılması ve iletilmesi yoluyla kişisel verilerinizi topluyoruz.
 • Bağışlarınız ile ilgili olarak, ilgili mevzuat ve Vakıf senedimiz çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Vakfımız hizmetlerinden yararlananların haklarını korumak ve bağışçı / gönüllü ilişkisinin kurulması ve ifası için gerekli olması sebebiyle kişisel verilerinizi işliyoruz.
 • Çocukların korunmasına ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hukuki yükümlülüklerimiz ile vakfın, tesislerinin, altyapısının, etkinliklerinin, bağışçılarının, her türlü güvenliğinin sağlanmasına yönelik Vakıf senedimiz çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve Vakfımız hizmetlerinden yararlananların haklarını korumak için zorunlu olması ve meşru menfaatimiz sebebiyle alıyoruz.
 • Bağış yapma süreçlerinde bağış makbuzu kesmek gibi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması sebebiyle bağış yapan kurumunuzdan, bağış altyapısı sağlayan ya da ödemenizin gerçekleşmesine aracılık eden ödeme sistemi sağlayıcısı gibi üçüncü kişilerden topluyoruz.
 • Vakfımıza sağlamış olduğunuz bağışlarınızın, gönüllülük faaliyeti ve desteklerinizin yerine ulaştığına dair bilgilendirilmeniz ve Vakfın kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve yönetimini sağlamak, buna yönelik vakıflar mevzuatı ile vakıf senedimizde düzenlenen süreçlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine istinaden işliyoruz.
 • Vakfımız çalışmalarına katılmak, destek vermek, bağış yapmak ve gönüllü olmak isteğinizi bildirmeniz halinde, sizleri bilgilendirmek, teşekkür etmek ve genel olarak yardımseverlik faaliyetlerinin sürdürülmesini temin etmek için talebinize istinaden işliyoruz.

 

HAKLARINIZ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “ilgili kişilerin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Vakfımıza iletebilirsiniz.

Vakfımız tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, arama yapılması gibi) isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR (KORUNCUK) VAKFI

Koca Yusuf Cad. No: 100 Bolluca , Arnavutköy – İstanbul

info@koruncuk.org
Telefon: +90 212 685 03 83
GSM: +90 532 300 29 95
Faks: +90 212 685 03 84