KORUMA ÖNCESİ

Aile bağlarını güçlendirerek korunma ihtiyacında olan çocuk sayısının artmasını önlemeye çalışıyoruz.


Ana Baba Okulu


Çocuğu aile içinde korumak ve aileleri bilinçlendirerek güçlendirmek hedefiyle Ana-Baba Okulu adı altında ebeveyn seminerleri gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda, anne ve babaların çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerine yardımcı olmak, onlara çocukları ile nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceklerini anlatmak, çocuğun gelişme süreci içindeki değişimlerinden cinsel eğitime kadar çocuk ve genci ilgilendiren farklı konularda ebeveynleri bilinçlendirmek amacıyla kurulan “Koruncuk Ana-Baba Okulu” 2015 yılında hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Hafta sonları düzenlenen bu program; çocuk gelişimi, çocuk sağlığı ve beslenmesi, akraba evlilikleri, aile planlaması, çocuk yetiştirme ilkeleri, çocuğun cinsel eğitimi ile gençlik çağı ve sorunları konularını kapsıyor.

Psikologlar, pedagoglar, aile terapistleri, çocuk doktorları ve iletişim uzmanlarının desteğiyle organize edilen proje çerçevesinde Vakfımız İstanbul'da Arnavutköy Kaymakamlığı, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arnavutköy Müftülüğü ile İzmir'de ise Urla Belediyesi ve Urla Uzunkuyu İlkokulu ve Ortaokulu ile iş birliği yaptı.


Aile bağlarını güçlendirerek korunma ihtiyacında olan çocuk sayısının artmasını önlemeye çalışıyoruz.


Eğitim Konuları
  • Çocuğun Fiziksel & Sosyal & Bilişsel Gelişimi
  • Olumlu Davranış Geliştirme & Etkili Ebeveynlik
  • Tehlikeli Sorular ( Cinsel Gelişim, Farklı Aile Tipleri vb)
  • Oyunun Önemi
  • Çocuğu Okul Ortamına Hazırlamak (Ayrılık Kaygısı)
  • Farklı Gelişen Çocuklar ve İhtiyaçları
Ana Baba Okulu'nu en son İstanbul ve İzmir'de farklı meslek gruplarından ebeveynlere yönelik 8 haftalık bir programla gerçekleştirdik. Amacımız bu seminerleri tüm ülkede yaygınlaştırmak. 

                                         
          

     

 Çocuk Hakları Çalışmaları
 
Çocukları ve aileleri evrensel çocuk hakları konusunda bilgilendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu amaçla kuruluşuna önderlik ettiğimiz Çocuk ve Hakları Platformu ile 82 üyeden oluşan Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı’nda savunuculuk çalışmaları yürütmekteyiz.  

      
          
 İstismar konusunda farkındalık çalışmaları
 

İstismarın tanımlanması, farkındalık ve önleme konusunda ailelere, meslek elemanlarına yönelik eğitimler düzenliyoruz. Kurumlarda bu konuda seminerler yapıp okullarda ve mülteci kamplarında kullanılmak üzere yazılı materyaller düzenliyoruz.

        
     Daha çok çocuğun yüzünü güldürmek,
onlara aydınlık bir gelecek vermek sizin elinizde...