YARI BAĞIMSIZ YAŞAM DESTEĞİ  


Çocukların yetişkinliğe uzanan yolculuğu bir değişim dönemi olarak tanımlanır. Bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal olmak üzere dört gelişim alanı bulunan bu dönemden her birey farklı şekilde etkilenir ve uyum hızı değişkenlik gösterebilir. Yetişkinliğe geçiş süreci zamanla oluşur; yani birey yetişkinliğe bir anda adım atmaz.  Bu süreçte gençleri büyüdükleri evden ayrılmak, bir sonraki adımlarını belirleyecek kararları almak, mesleklerini seçmek, hayatlarını tek başlarına idame ettirmeyi öğrenmek gibi sorumluluklar beklemektedir. Her genç bu süreci yaşarken kendisini destekleyecek bir sisteme ihtiyaç duyar.

Koruncuk Vakfı, Koruncukköyde büyüyen, biyolojik ailesine dönen veya koruma kararı kaldırılmış 18 yaşından büyük çocukların kişisel gelişmelerini tamamlaması ve başarılı bireyler olması için çözümler üretiyor.

Koruncuk Vakfı ne yapıyor?

Koruncuk Vakfı’nın çocuklarla kurduğu bağın ilk basamağı Koruncukköylerdir. Koruncukköy yurt yaşamında, çocuklarımızın ortaokul ve lise eğitimleri süresince akademik gelişimin yanı sıra kimliğini oluşturmasına ve hayata bir bütün olarak hazırlanmasına destek oluyoruz.

Koruncuk Vakfı olarak, Koruncukköy bünyesinde büyüyen çocuklarımızın, kendi ayakları üzerinde durmak ve bireysel özgürlüğünü kazanmak için çaba içinde olduğu erken yetişkinlik döneminde de yanlarında oluyoruz. Liseden sonra üniversite eğitimine devam etmesi ya da yetkinliği olan bir alanda meslek edinmesi ve bağımsız yaşamını kurabilmesi için gençlerimize, ihtiyaçları doğrultusunda, maddi ve ayni yaşam desteği sağlıyoruz. 18 yaş üzerinde 5-8 öğrencinin yaşadığı evlerde gençlerimize; kira, giyim, gıda masraflarının yanı sıra üniversiteye giriş, işe başlama, askere gitme ve evlilik gibi hayatlarındaki önemli dönüm noktalarındaki ihtiyaçlarına destek oluyoruz.

Gençlerimizin tam bağımsız yaşama geçişini kolaylaştırmak için sağladığımız yarı bağımsız yaşam desteği ile onların okulunu bitirmesine, tam zamanlı ve sürekli bir işe başlamasına, kendi ev düzenini veya kendi ailesini kurma aşamasına gelmesine yardımcı oluyoruz. Tam bağımsız yaşama geçtiklerinde de iletişimimizi devam ettiriyor ve yaşamda yol almalarına tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz.