Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi Tamamlandı


AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Hibe Dönemi programı tarafından desteklenen Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi, Türkiye’de uygulanabilir bir model önerisi sunmayı amaçlıyor.

Kurum bakımından çıkan çocukların, uzun yıllar ayrı kaldıkları aileleriyle yeniden bir araya gelmeleri hassasiyetle ele alınması gereken bir süreçtir. Ailelerin yeniden birleştiği bu sürecin zorluklarının, kapsamlı değerlendirme ve destek hizmetlerinin sürekliliği ile aşılabildiği biliniyor. Koruncuk Vakfı’nın 2017 yılında pilot proje olarak ilk adımlarını attığı bu çalışma, bu Proje ile uluslararası bir boyut kazandı. Projede birlikte çalıştığımız Belçikalı L’Accueil Çocuk Koruma Merkezi ile Avrupa’dan iyi uygulama örnekleri incelendi, uzman değerlendirmeleri ve pilot uygulama sonuçları entegre edilerek Biyolojik Aile Yanına Dönüş Rehberi hazırlandı. Ülkemizin de bu konuda, dünyadaki eğilimlere benzer bir biçimde, daha aile odaklı bir yaklaşımı benimsediğinden hareketle, bu rehberin sistemin gelişmesine katkıda bulunmasını ve uygulama alanı bulmasını temenni ediyoruz.

İlgili içerikler: 

Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi Sonuç Kitapçığı – Türkçe
Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi Sonuç Kitapçığı – İngilizce
Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi Sonuç Kitapçığı – Fransızca
Aileye Dönüş Raporu – Türkiye için Model Önerisi (Rehber)