Aileye DönüşKurum bakımından aile yanına dönen çocukların daha sağlıklı bir ortama geçişini sağlayacak olan Aileye Dönüş projemiz, AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Hibe Programı kapsamında desteklenmeye başlandı.

Vakfımızın uzun süredir yürüttüğü projenin bu destekle birlikte örnek bir model oluşturmasını ve tüm ülkede yaygınlaşmasını hedefliyoruz. 


Projenin Temel Amaçları:
 
 - AB ülkelerinde kurum bakımı modellerini ve biyolojik aileye geri dönüş süreçlerinde aile destek süreçlerini incelemek.
 
 - Türkiye'de mevcut Yeniden Birleşme programını iyileştirmek için, toplumsal yapımızla AB’deki iyi uygulamaların kaynaştığı bir model geliştirmek.
 
 - Proje sonunda elde edilen çıktılar üzerinden oluşturulan örnek program önerisini Bakanlık ve politika yapıcılar ile paylaşmak ve bu yönde girişimlerde bulunmak.