Bekleyen Çocuk

Vakfımız Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın (TCYOV) yürütücülüğünü,, Children of Prisoners Europe (COPE) ortaklığını, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü iştirakini üstlendiği ve T.C. Adalet Bakanlığı onayı ile yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu’nun “Bekleyen Çocuk” projesinde ortak olarak yer almıştır.

Anne ya da babası cezaevinde olan çocuklar, eğer dışarıdaki ebeveyni bakımını üstlenemiyorsa, kurum bakımında ya da yakın akrabalarının desteği ile büyümektedir. Bu süreç çoğu zaman hem bakım verenler hem de çocuklar için duygusal olarak oldukça zorlayıcı olmakta ve ebeveynlerden birinin hapiste olması çocuğun gelişimini ve eğitim hayatını ciddi şekilde etkilemektedir.

Sivil Toplum Diyaloğu Bekleyen Çocuk projesi, bu ihtiyaçlardan yola çıkarak, anne ya da babası cezaevinde olan çocuklara hizmet sunan kişi ve kurumların kapasitesini güçlendirmek ve toplumda bu gruba ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla başlamıştır.

Proje kapsamında Avrupa Birliği’ndeki örnek çalışmalar ziyaret edilmekte, mahpus anne-babalar ve cezaevlerindeki personelle çalışmalar yürütülmüş, öğretmenlerin konuyla ilgili bilgi sahibi olması sağlanmış, kamuoyunda konuya ilişkin farkındalık oluşturulmakta ve kurulacak danışma kurulu ile konunun savunu çalışmaları üstlenilmiştir .

Bekleyen Çocuk projesi, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı tarafınca yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın programın dördüncü döneminde, eğitim başlığı altındaki projelerindendir. Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiştir.Koruncuk