Çocuk Korumada Temel Yaklaşım SemineriKoruncuk Vakfı İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen "Çocuk Korumada Temel Yaklaşım" semineri 21 Şubat 2020 tarihinde Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çocuk hakları konusunda önemli çalışmaları olan Av. Seda Akço'nun konuşmacı olduğu seminere avukat, akademisyen, uzman psikologların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve çocuğun bakımı ile ilgilenen kişiler katıldı.

Çocuk haklarını korumada önleyici çalışmaların önemine dikkat çeken Av. Akço konuşmasında, ihmal ve istismar meselesi müdahalelerin yeterliliği üzerinden tartışılmasının çocuğu korumada yetersiz kaldığını belirterek "ihmal ve istismar olmadan önce müdahalelere odaklanarak, hukuk sistemi açısından cezaların yetersizliği kadar önleyici düzenlemelerin yetersizliğini sorgulamak gerekir. Onlar tespit edilebilirse çocuklar için koruyucu bir çevre oluşturulabilir ve ancak o zaman olduktan sonrası müdahaleler daha etkili olur", dedi.

Koruncuk Vakfı, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çocuğun yüksek yararını temel alan çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla, çocukların eğitim hakkını gözeterek başta barınma olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılıyor; onların aile, kültürel ve sosyal hayata tam katılım haklarına erişmeleri için karşılaşabilecekleri olumsuzlukları en aza indirmeye yönelik saha çalışmaları, farkındalık ve savunuculuk çalışmalarını yürütüyoruz.