İstanbul Sözleşmesi Hakkında Kamuoyuna Duyuru

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesi’nden Çekilme Kararı Hakkında

KAMUOYUNA DUYURU
 
Yaşam hakkını koruma ve cinsiyet eşitliğini sağlama Devletlerin asli sorumluluklarındandır. Kuşkusuz, sözleşmeler hakların korunması bakımından destekleyici ve yol gösterici metinlerdir ve bu özellikleri nedeniyle çok önemlidirler.

Ancak bu Sözleşmelere taraf olmak veya olmamak, devletlerin temel insan haklarını koruma konusundaki yükümlülüklerini değiştirmez. Bu nedenle, 20.03.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile duyurulan Sözleşme’den çekilme kararının, bu yükümlülükleri reddetme anlamına gelmediği kanaatindeyiz.

Nitekim devletin kadına karşı ve aile içi şiddeti önleme yükümlülüğü konusunda neredeyse bütün topluma yayılmış bir mutabakat bulunduğunu görmekteyiz.

Sözleşmeden çekilme kararını, sağladığı destek ve yönlendirme olanaklarını yitirme bakımından doğru bulmuyoruz ve devletin kadına karşı ve aile içi şiddet ile mücadele ve eşitliğin tesisi konusundaki iradesini gösterecek adımları hızla atmasını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Koruncuk Vakfı