Koruncuk Vakfı’ndan aileye dönüş süreci için model önerisi

Koruncuk Vakfı’ndan aileye dönüş süreci için model önerisi 

Çocuk koruma modellerinde başarının anahtarı devlet ve STK iş birliği

Koruncuk Vakfı’nın Belçika merkezli L’accueil Çocuk Koruma Merkezi ortaklığı ile yürüttüğü ‘Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi’ 3-4 Aralık günü gerçekleştirilen toplantılar ile tamamlandı. Avrupa’daki başarılı örnekleri inceleyen Koruncuk Vakfı, proje sonunda geliştirdiği model önerisini uzmanların görüşüne sundu. Çalışma, çocuk koruma politikalarında sadece çocuğun desteklenmesinin yeterli olmadığı, biyolojik ailesinin de güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Ülkenin refah seviyesi arttıkça, aileyi de içine alan koruma politikaları daha çok benimseniyor. 

Koruncuk Vakfı’nın, AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Hibe Programı kapsamında yürüttüğü ‘Aileye Dönüş Psikososyal Destek Programı Modelleme Projesi (Aileye Dönüş Projesi), 3-4 Aralık tarihlerinde yapılan Avrupa’da İyi Uygulamalar Paylaşım Toplantısı ve Çalıştay Programı ile tamamlandı.

Aileye Dönüş Projesi’nin son ayağı olan toplantı Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere ve Türkiye’den STK temsilcileri ile saha uzmanları ve akademisyenlerin çevrimiçi katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Toplantının ilk gününde Avrupa’dan sivil toplum temsilcileri, ülkelerinde çocuğun korunması amacıyla uygulanan sosyal hizmet ve aile güçlendirme çalışmaları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Toplantının ikinci gününde yapılan çalıştayda ise, Koruncuk Vakfı’nın projede elde ettiği bilgiler ve uzman görüşleri ışığında geliştirdiği model önerisi tartışıldı. Model, kurum bakımından aile yanına dönen çocukların karşılaştığı sorunları bütüncül bir bakış açısı ile ele alarak, çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarının karşılanması, kararlara katılımın sağlanması ve çocuğun iyi halinin devamlılığı için alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bir rehber niteliğinde. 

“Sadece çocuğu desteklemek yeterli değil, aile de güçlendirilmeli”

Çocukların özgüvenli, üreten ve değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer almaları için sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici destek modelleri geliştirdiklerini ifade eden Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Figen Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

“Proje kapsamında yürüttüğümüz saha çalışmaları bize, Avrupa’daki ülkelerde uygulanan hizmet modellerinin temelde benzerlik taşıdığını gösterdi. Hemen hepsinde ortak bir süreç işliyor. Merkezi yönetimler, yasal çerçeveyi belirlerken, belediyeler veya yerel yönetimler, temel destekleri sağlıyor. Devlet tarafından fon sağlanan STK’lar aracılığı ile çocuğun yüksek yararı esas alınarak hem çocuğa hem de ailesine nasıl destek verileceğine karar veriliyor. Buradaki en önemli nokta, ailenin bu sürecin ayrılmaz bir parçası olması ve aynı zamanda çocuk ve ailenin kararlara katılımının her aşamada sağlanması. Çocuğun korunması ve oluşan iyi halin devam etmesi için sadece çocuk desteklenmiyor; aileler de bu birlikteliğin devamı için güçlendiriliyor.” 

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda ve Litvanya’da yürürlükteki çocuk koruma uygulamalarını incelediklerini belirten Özbek, “Yaptığımız karşılaştırmalı ülke incelemeleri, ülkenin refah seviyesinin artmasıyla birlikte, sadece çocuğun değil, biyolojik ailesinin de güçlendirilmesine yönelik politikaların daha fazla benimsendiğini gösteriyor. Eldeki kaynakların seferber edilmesi sırasında güçlü bir planlama, iş birliği ve denetim yapılıyor” dedi.

Avrupa’daki başarılı örnekler, güçlü bir devlet ve STK iş birliğini işaret ediyor 

İnceledikleri ülkelerdeki başarılı örneklerin daima güçlü bir devlet ve STK iş birliğini işaret ettiğine dikkat çeken Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Figen Özbek, “Aileye Dönüş Projesi ile Türkiye’nin AB adaylık sürecinde, bu alandaki sosyal hizmet sistemimize, toplumsal yapımızla AB’deki iyi uygulamaların kaynaştığı bir model kazandırmayı amaçlıyoruz. Proje sonunda elde edilen bulgular üzerinden oluşturulan bir program önerisini Bakanlık ve politika yapıcılar ile paylaşacağız” dedi.

Koruncuk Vakfı’nın Belçika merkezli L’accueil Çocuk Koruma Merkezi ortaklığı ile yürüttüğü Aileye Dönüş Projesi, çocuğun korunmasına yönelik farklı bakım örneklerinin incelenerek, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik ve çocuğun güvenliğini ön planda tutacak bir modelin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 

Bir model önerisi geliştirme amacını taşıyan bu projeyi, devam niteliği taşıyan bir diğer proje takip edecek. Buna göre, Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme çalışması ile önerilen hizmet modeli, alan uzmanları ile birlikte sahada gerçek zamanlı olarak uygulanacak.