Koruncuk Vakfı Olağan Genel Kurulu

Sayın Mütevellimiz,

Vakıf Resmi Senedimizin 9 ve 10. maddeleri gereği, Vakfımızın 2022 yılı bütçe ve çalışma programının değerlendirileceği Olağan Mütevelliler Kurulu Toplantısı, 26 Kasım 2021 Cuma günü saat 11:00‘de, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Swissotel / Asuka salonunda yapılacaktır.

Toplantıya katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Av. Dr. Figen Samuray

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı

 

Gündem

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyetinin oluşturulması, tutanakları imzalamakla yetkilendirilmek üzere Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreterin seçilmesi
 3. Mütevelliler Kurul Başkanı’nın açılış konuşması
 4. Yönetim Kurulunda eksik ya da çıkmak isteyen asil ve yedek üyelerin tamamlanması için önerilen adayların oylanması,
 5. Mütevelliler Kurulu Üyeleri ile üye adayları hakkındaki teklif ve kararların görüşülmesi ve oylanması
 6. Vakfın 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme konuşma ve sunumları
 7. Vakfın 2022 yılı tahmini bütçesinin ve bütçe yönetmeliğinin açıklanıp, oylamaya sunulması
 8. Vakıf Resmi Senedinin 21. maddesi gereğince aşağıda belirtilen değişikliğin yapılması;

       a) Vakfın mali işleri kapsamında kullanılmak üzere ileride doğabilecek kredi kartı, teminat mektubu sözleşmeleri gibi bankalar nezdinde kredili işlem türüne giren sözleşmelerin imzalanmasında Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasının oylanması

 1. Plaket töreni
 2. Dilek ve temennilerin görüşülmesi
     11. Kapanış

 

Ekler:

 • 2021 Yılı Faaliyet Raporu
 • 2022 Yılı Tahmini Bütçesi ve Bütçe Yönetmelikleri

Toplantı Tarihi    : 26 Kasım 2021, Cuma

Saat                    : 11:00 – 13:00

Toplantı Yeri       : Swissotel / Asuka Salonu, Maçka