KORUNCUK VAKFI OLAĞAN GENEL KURULUKORUNCUK VAKFI OLAĞAN GENEL KURULU


Vakıf resmi senedimizin 9. ve 10. maddeleri gereği Kasım 2020 ve Şubat 2021 aylarında yapılması gereken Olağan Mütevelliler Kurulu Toplantılarımız, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ertelenmiştir. Vakfımızın 2020 yılı faaliyet ve mali tabloları ile 2021 yılı bütçe ve çalışma programının onayınıza sunulacağı seçimli Olağan Mütevelliler Kurulu Toplantısı, aşağıda yer alan Kasım ve Şubat ayı gündem maddelerini görüşmek üzere, 23 Mart 2021 Salı günü saat 10:00’da Swissotel/Asuka salonunda gerçekleştirilecektir.

Toplantı düzeni pandemi sebebi ile kurallara uyularak düzenlenecek ve gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

Siz değerli üyelerimize saygı ile duyururuz.

Gündem:

 1. Açılış, Saygı duruşuna davet ve İstiklâl Marşı okunması,
 2. Mütevelliler Kurulu Başkanına yardımcı olmak ve tutanakları imzalamakla yetkilendirilmek üzere bir Başkan, Başkan Yardımcısı ve sekreter seçilerek Divan Heyetinin oluşturulması,
 3. Mütevelliler Kurul Başkanı’nın konuşması,
 4. Vakfın 2020 yılı faaliyet raporunun okunması,
 5. Vakfın kesinleşen 31.12.2020 tarihli bilanço ve gelir tabloları hakkında bilgi verilmesi, Mütevelliler Kurulunun onayına sunulması,
 6. Vakfın 2020 yılı faaliyet dönemi Denetim Kurulu raporunun okunması ve Mütevelliler Kurulunun onayına sunulması,
 7. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı oylanarak Mütevelliler Kurulunca ibra edilmesi,
 8. Vakfın 2021 yılı çalışma planı ve 2021 yılı bütçesinin oya sunulması,
 9. Vakfımıza 30 yıldan fazladır emek vermiş Mütevelliler Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Figen Özbek’e Onursal Başkanlık unvanı verilmesi için Mütevelliler Kurulunun onayına sunulması,
 10. Mütevellilerden hayatını kaybeden üyelerin ve istifa eden üyelerin isimlerinin okunması,
 11. Önerilen Mütevelli adaylarının Genel Kurul’un onayına sunulması,
 12. İki yıl süre ile geçerli olmak üzere Mütevelli Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı,  Yönetim Kurulunun 11 asil ve 7 yedek üyesinin seçimi,
 13. İki yıl süre ile geçerli olmak üzere Denetim Kurulunun 3 asil ve 3 yedek üyesinin seçimi,
 14. Dilek ve temenniler,
 15. Teşekkürler ve kapanış.