Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın Bir Parçası Olarak Gençlere Alan Açmaya Devam Ediyoruz


KORUNCUK VAKFI E-BÜLTEN RÖPORTAJI

Sn. Emine Sabancı Kamışlı (Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Sn. Figen Samuray (Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı)

Esas Sosyal’in hayata geçirdiği, gençlere okuldan iş hayatına geçişte fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen, onlara deneyim kazandırmayı amaçlayan Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın çıkış hikâyesini ve hedeflerini paylaşabilir misiniz? 

Emine Sabancı Kamışlı: Rahmetli babam Şevket Sabancı; başarı için en çok eğitime güvendiğini ve her zaman gençlere fırsat vermenin faydasına inandığını vurgulardı. Esas Holding değerlerini her daim benimseyerek çalışmalarımızı hayata geçirdiğimiz Esas Sosyal bünyesinde toplumsal sorunlara çözüm modeli oluştururken faaliyetlerimizi rahmetli babamın yaklaşımı ile sürdürmeye devam edeceğiz. Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, eğitimli genç işsizliğine odaklanarak günümüzün en büyük sorunlarından birine çözüm olmayı amaçlıyor. Esas Sosyal olarak yaptırdığımız 30’u aşkın araştırma, bizlere eğitimli gençlerin okuldan işe geçiş dönemlerinde pek çok zorlukla karşılaştıklarını gösterdi. Gençler, az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olduklarında, ilk işlerini ararken, kurumlar tarafından daha fazla tanınan üniversitelerden mezun olan akranlarına göre fırsat eşitsizliğine maruz kalıyor. Bu amaçla 2016 yılında Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı hayata geçirirken; az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olup iş hayatına geçiş yapacak gençlere fırsat eşitliği sunmayı hedefledik. Program kapsamında, 12 ay boyunca sivil toplum kuruluşlarında tam zamanlı ve maaşlı olarak çalışan gençlerin maaşları,  Esas Holding ile Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın vizyonunu paylaşarak gençlere destek olmak isteyen kurumlar tarafından karşılanıyor. Ayrıca bu programa katılan öğrenciler, İlk Fırsat Akademisi kapsamında, 250 saati aşkın eğitim ve gelişim desteği alıyor. İngilizce eğitimine ek olarak, Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığı alanlarda pek çok eğitime katılma şansına sahip oluyorlar. Kişisel gelişimleri için önemli bir fırsat olan bu eğitimlerin yanında, önemli kurumların alanında uzman yöneticilerinden mentorluk desteği de alıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarında iş deneyimi elde eden yeni mezun gençler, kurumsal destekçilerimizin ve ekosistemimizdeki kurumların yöneticilerinin katıldığı prova mülakatlar, söyleşiler ve etkinliklerde, kendilerine aktarılan engin bilgilerden faydalanıp iş yaşamına hazırlanıyorlar. Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan Ekim 2021’de mezun olacak 55 katılımcımız ve 2021 yılında programa katılacak 50 genç ile birlikte 6 yılda toplam 200 genç yararlanmış olacak. Program katılımcılarının, program bitmeden iş teklifi alma oranı %82 olurken, 6 ay sonra yeni işlerine başlama oranları da %100’dür.

Esas Sosyal olarak Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan elde ettiğimiz deneyimler ve geri bildirimler ışığında,  gençlerin işe girerken karşılarına çıkan bir başka engel olan yabancı dil alanında fayda sağlayacak İngilizce Fırsatım Programı’nı 2021 yılında Sayın Hayırlı Sabancı desteğiyle başlattık. Gençlerin profesyonel hayata atılırken donanımlı, kendinden emin ve özgüvenli bireyler olmalarının onlara fayda sağlayacağına inanıyoruz. Tüm bunlara baktığımızda Esas Sosyal’in; gençlik ve istihdam alanında odağına ortak çalışmaları ve araştırmaları alarak, Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat ve Hayırlı Sabancı desteğiyle İngilizce Fırsatım Programlarını geliştirerek ve bu Programların çevresinde aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin de yer aldığı 2.000 kişiyi aşan büyük bir ekosisteme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekosistem ile başta misyonumuza inan 21 kurumsal destekçimiz ve aralarında Koruncuk Vakfı’nın da yer aldığı 34 değerli STK’mızla el ele vererek gençlik ve istihdam alanında fırsat eşitsizliğine karşı çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte, gençlerin hayatlarındaki gelişmeler ve Programın sosyal etkisi de bizi çok mutlu ediyor. Katılımcılarımızın başarı hikayelerine şahit olmak, ne kadar doğru bir konuya odaklandığımızı gösteriyor ve bizi motive ediyor. Örneğin, Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat 2019 Programı mezunlarından Hacer Yıldırım, ilk iş deneyimini Koruncuk Vakfı’nda Kaynak Geliştirme Uzman Yardımcısı pozisyonunda yaşadı. Program sonrasında kariyerine Vakıf’ta devam eden Hacer Yıldırım,  2,5 yıl gibi kısa bir sürede Kaynak Geliştirme Departmanı Yöneticisi oldu. Şimdi ise kendisinden sonra gelen 2021 İlk Fırsat katılımcımızın gelişimine destek olacak.  Bu başarı hikayelerinin artması en büyük dileğimiz...

Koruncuk Vakfı, 4 yıldır Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın bir parçası. Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nda gençler, ilk iş deneyimlerini sivil toplum kuruluşlarında ediniyor. Bu şekilde STK’ların kurum kültürünü ve çalışma ortamlarını deneyimleme şansı buluyor. Koruncuk Vakfı olarak, Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile ilgili görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Sizce bu programın sivil toplum kuruluşlarına nasıl bir katkısı oluyor?

Figen Samuray: Öncelikle, çok kısa süre önce kaybettiğimiz, kültür ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapan, Esas Holding’in kurucusu ve iş birliğimize vesile olan değerli iş insanı Sayın Şevket Sabancı’yı rahmetle anmak isterim. Ruhu şad olsun!

Koruncuk Vakfı olarak çocukların, hangi sosyo-ekonomik koşulda olursa olsun haklarına eriştiği, sevgi ve güvenle büyüdüğü, eğitimlerine kesintisiz devam edebildiği ve katma değer yaratabildiği bir topluma hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, eğitime erişimleri risk altındaki çocukların kendine güvenli, donanımlı ve üreten bireyler olarak toplumda yer almaları için onları ortaokuldan başlayarak meslek sahibi olana kadar destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitim, ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü olan insana yapılan en önemli yatırım. Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile Vakfımızın hizmet anlayışının aynı kaynaktan beslendiğini ve temelde toplumsal faydayı esas aldığını görüyorum. Merhum Şevket Sabancı’nın bu girişimi hem birey hem STK hem de toplum için çok yönlü faydalar yaratan, değerli bir sivil inisiyatif örneği. Böylesine anlamlı bir ekosistem içinde yer aldığımız için Vakfım adına çok mutluyum. 

Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile ekibimize katılan gençler kurum kültürümüzü tanıyor, paydaşlarımızla kurduğumuz yakın ilişkiye doğrudan tanıklık ediyorlar. Bir yandan bütün iş süreçlerine dahil olarak deneyim kazanırlarken, diğer yandan yetkinliklerini geliştirip uzmanlaşıyorlar.

Vakfımızda, hepsi birbirinden değerli, farklı uzmanlıklara sahip üyelerden oluşan bir Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti görev yapıyor. Hızlı karar alabilmek ve yaratılan etkiyi çoğaltabilmek amacıyla kurduğumuz iş komitelerinde bu değerli üyelerimiz adeta bir profesyonel gibi gençlerle birlikte çalışıyorlar. Bu, gençlerin kariyer gelişimleri açısından önemli bir fırsat.

Koruncuk Vakfı olarak gençleri dinlemenin ve sahip oldukları potansiyelleri gerçekleştirmeleri için destek olmanın önemine inanıyoruz. Sivil inisiyatiflerin toplumsal kalkınma üzerindeki olumlu etkilerinin herkes tarafından daha iyi anlaşılması için STK’ların gençlere ulaşması ve onlarla etkileşim içinde olmaları büyük önem taşıyor. Onları ihtiyaçlarını anlamanız ve bir STK olarak kendinizi yeni dünyanın iş yapış biçimlerine adapte etmeniz gerekiyor. Değişime ayak uydurabilirseniz, toplumsal kalkınmaya olumlu katkı sunacak hizmet modelleri ve projeler geliştirebilirsiniz. Bu doğrultuda Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile aramıza katılan gençleri inisiyatif almaları için yüreklendiriyor, çocuğa doğrudan dokunan projelerde yaratılan faydayı ilk elden deneyimlemelerine imkân tanıyoruz.

Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı üniversiteden mezun, çalışmaya istekli, başarma azmi olan gençlerin aynı zamanda doğru pozisyonlara yerleşmelerine de katkı sağlıyor. Gençler için yaratılan bu istihdam fırsatının değeri paha biçilmez. Süreç içinde yeni mezun gençlerin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik verilen eğitimler ve sunulan mentorluk desteğini onların kariyer gelişimleri açısından çok değerli buluyorum. Bu program Vakfımızın çok değerli çalışma arkadaşları kazanmasına vesile olmuştur. Bu açıdan kendimizi şanslı hissediyoruz. Yakın gelecekte üniversiteden yeni mezun Koruncuklarımızı da Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nda görebilmek en büyük dileğimiz.
 
Koruncuk Vakfı’nın misyonu nedir? Çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarınız ve hedefleriniz nelerdir?

Figen Samuray: Yaptığımız her işin merkezine çocuğu alıyor, onun iyilik haline etki eden herkesi sürece dahil eden bir anlayışı benimsiyoruz. Eğitimcisinden, belletmenine, psikoloğundan sosyal çalışma uzmanına kadar farklı disiplinlerdeki uzman bir ekiple çocuklarımız için daima iyi olanı istiyoruz. Ayrıca, psiko-sosyal gelişimlerine sağladığı olumlu etkiler nedeniyle, çocuklarımızı aileleri ile birlikte güçlendirmek için aile odaklı çalışmalar yürütüyoruz.

Koruncuk Vakfı olarak kurulduğumuz günden bugüne, kendi geliştirdiğimiz önleyici, koruyucu ve iyileştirici sosyal hizmet modellerimizle çocuk bakımında daima öncü bir rol üstlendik. Gerek kabul kriterlerimiz gerekse verdiğimiz hizmetin kapsamı açısından, bu hizmeti Türkiye’de uçtan uca ve bütünleşik olarak veren tek vakıf olduğumuzu da gururla söylemek isterim.

Koruncukköylerde yetişen ve 18 yaşını dolduran gençlerimizin tercihleri doğrultusunda yüksek öğrenime devam etmelerine veya meslek edinmelerine destek oluyoruz. Vakfımız ayrıca, çocuklarımızı ve ailelerini, çocuk hakları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyor.

Gençlere ne önerirsiniz, sizce yaşamda ve profesyonel hayatta başarılı olmak için nelere dikkat etmeliler?

Emine Sabancı Kamışlı: Profesyonel hayatta yıllarını geçirmiş ve işini halen şevkle yapan bir yönetici olarak iş hayatında başarılı olabilmek için ne istediğini bilen ve kararlı bir tutum sergilemek gerektiğine inanıyorum. Yeni mezun genç arkadaşlarımıza önerim her zaman merak etsinler, araştırsınlar ve öğrenmekten asla vazgeçmesinler. Karşılarına çıkan zorluklar onları yıldırmamalı, çözdükleri her problem onları adım adım daha iyiye götürecektir. Gençler, hayal kurup hayallerine giden yolda kendilerini geliştirmeli. İçinde bulundukları kurum, organizasyon ya da projeyi geliştirmek için fikirlerini paylaşmaktan çekinmemeliler. Gündemi takip ederken özellikle dijital çağa ayak uydurarak bilgi birikimlerini artırmalılar. Ayrıca yabancı dili hayatlarının her anında önemseyip geliştirmeye çabalamalılar. Dünyayı daha yaşanabilir ve daha iyi bir alan hâline getirme ümidiyle, gönüllülük projelerinin içerisinde yer almalılar. Sosyal fayda ilkesini dikkate almaya özen göstersinler. Aynı zamanda okulda aldıkları akademik eğitimin dışında, üniversite boyunca çeşitli seminer ve etkinliklere katılarak kendi ağlarını yaratsınlar. Gençlere olan inancım ve geleceğe olan umudum her geçen gün büyüyor. Gençlere güveniyorum.

Figen Samuray: Azim, kararlılık ve çok çalışma olmadan başarı kimsenin kapısını tesadüfen çalmaz. Gençlere ilkeli olmalarını, bilime güvenmelerini, sanata değer vermelerini ve kendilerini daima geliştirmelerini öneririm. Bilgi artık hepimizin parmaklarının ucunda. Önemli olan, o bilgiyi nasıl kullanacağını bilmek ve bilgiyi katma değer yaratacak şekilde kullanmaya özen göstermek. Öğrenmeye hevesli olmanın, kendisinden daha deneyimli kişileri gözlemlemenin önemine daima inanmışımdır. Herkesin herkesten öğrenebileceği bir şey olduğunu hep hatırlamak gerekir. Yaşı kaç olursa olsun karşıdaki kişiyi dinlemek ve anlamaya çalışmak iş hayatında büyük farklar yaratır. Bir diğer konu, sorumluluk almaya istekli olmak. Öğrenme ve deneyim kazanma sürecinde hata yapmak çok doğal. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak ve sonraki adımı bu kazanım ile atabilmek.