TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR (KORUNCUK) VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA İLK İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

Biz, “Bolluca, Koca Yusuf Cd. No:100, 34287 Arnavutköy - İstanbul” adresinde yer alan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı olarak, Vakfımız ve iktisadi işletmemiz (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı İktisadi İşletmesi) bünyesinde, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

 

GENEL BİLGİ

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı; Koruncukköy ile çocuklara ve gençlere barınma, eğitim ve sağlık desteği sunmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal aktivitelerle kişisel gelişimlerini destekleyen ancak bununla sınırlı kalmadan hakları risk altında olan çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunan, bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürüten kamu yararına çalışan bir vakıftır.

Gönüllü ve/veya bağışçı olmak, korunma ihtiyacındaki bir çocuğa destek olmak için bizimle iletişim kurmak ve/veya bizden bilgi almak istediğiniz takdirde, bu amaca yönelik kişisel verilerinizi işliyoruz.

Eğer bu süreçte bağışçımız veya gönüllümüz olursanız kişisel verilerinizle ilgili Bağışçı/Gönüllü aydınlatma metnimiz aracılığıyla bilgilenebilirsiniz.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Bu süreçlerde işlediğimiz kişisel verileriniz web sitemizdeki ve/veya fiziki formlarda yer alan ad-soyadı, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri ile ve bizimle paylaşmak istediğiniz mesaj içeriğinde yer alan bilgilerle sınırlıdır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi işliyoruz:

  • Vakfın aktiviteleri ve etkinlikleri hakkında size bilgilendirme göndermek
  • Vakfımızı size tanıtmak
  • Bizden talep ettiğiniz bilgileri veya desteği sağlamak

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

  • Hukuka ve usule uygun talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
  • Hakların tesisi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve duruma göre bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilmektedir.
  • İletişim ve tanıtım faaliyetlerimiz için e-duyuru / SMS gönderimi hizmeti veren hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi elde etme sebebimiz talebiniz doğrultusunda sizinle iletişim kurmaya ve onay vermeniz halinde vakfımızı tanıtmaya yönelik meşru menfaatimizdir.

Kişisel verilerinizi ise aşağıdaki yöntemlerle elde ediyoruz:

  • Web sitemizdeki ve/veya basılı iletişim formlarını kullanarak bizimle iletişime geçmek istemeniz halinde bu formlar aracılığıyla elektronik ve/veya fiziki ortamda elde ediyoruz.
  • Onay vermeniz halinde vakfımızın tanıtımını yapmak, etkinlik ve aktiviteleri hakkında bilgilendirme yapabilmek için elektronik ortamda iletişim bilgilerinizi elde ediyoruz.

 

HAKLARINIZ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “ilgili kişilerin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Vakfımıza iletebilirsiniz.

 

Vakfımız tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, arama yapılması gibi) isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR (KORUNCUK) VAKFI

Altan Erbulak Sokak, Hoşkalın Apt. No: 6/5 Kat: 2, 34394 Mecidiyeköy - İstanbul

info@koruncuk.org
Telefon: +90 212 274 9545
GSM: +90 532 300 2995
Faks: +90 212 267 0504