Çocuklar İçin İş Birliği Ağı


Koruncuk Vakfı ve İhtiyaç Haritası ortaklığı ile Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından desteklenen “Çocuklar İçin İş Birliği Ağı” (Cooperation Network for Children in Need) projesi başladı.

Proje, Türkiye'de haklarına erişimde kısıtlamalarla karşılaşan, eğitime ve temel ihtiyaçlara erişimi risk altındaki kız çocuklarının hizmetlere erişimlerini destekleyerek çocuk refahını arttırmayı hedefliyor.

Koruncuk Vakfı’nın sahada gözlemlediği ihtiyaçlara yönelik çözüm önerisi sunmayı amaçlayan projede, ailelerin hizmetlere erişimini arttıracak model oluşturma ve hizmet sağlayıcıları bir ağda toplama yöntemleri kullanılacak.

Toplam 42 ay sürecek olan proje boyunca, kurum olarak sunduğumuz sosyal destek hizmetlerinde, çocuklarının okula devamını ve sosyal katılımını desteklemek amacıyla kapasitemizi güçlendirecek çok sayıda ve farklı türde faaliyetler hayata geçirilecek. Projenin özel hedeflerinden biri, eğitime ve temel ihtiyaçlara erişimi risk altındaki çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, gönüllüleri, sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili diğer tarafları, çok paydaşlı, güçlü ve ulaşılabilir bir mekanizmayla bir araya getirerek koruyucu-iyileştirici aile destek hizmetlerini geliştirmektir. Bir diğeri ise kapsayıcı ve çok taraflı önleyici-iyileştirici aile destek hizmet modellerinin kamuoyunda bilinirliğini/farkındalığını arttırmaktır.


Projemizin Kick-Off (Başlangıç) Toplantımızı Gerçekleştirdik!

AB Komisyonunun "Sivil Toplum Aracı ve Medya 2021-23" finansal desteği kapsamında, Koruncuk Vakfı ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz “Çocuklar İçin İş Birliği Ağı” (Cooperation Network for Children in Need) projesinin Başlangıç Toplantısı, 13 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Toplantıda, proje yönetim ekipleri, metodoloji ve proje hedefleri konusunda ortak bir anlayışı oluşturmak için bir araya geldi. Proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetler, bütçe planlaması, metodolojiler ve elde edilmesi hedeflenen çıktılar detaylı olarak ele alındı.

Toplantıya, Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Av. Figen Samuray, Başkan Vekili ve Sayman Nalan Erkarakaş, Avrupa Birliği Proje Sorumlusu Vakıf Asil üyesi Deniz Ceylan Kılıçlıoglu, İhtiyaç Haritası İcra Direktörü R. Evren Aydoğan ve proje ekipleri katıldı.

Proje, Koruncuk Vakfı'nın sahada tespit ettiği ihtiyaçlara çözüm sunmayı hedefliyor. Ailelerin hizmetlere erişimini artırmayı amaçlayan projede öncelikle model oluşturma, hizmet sağlayıcılarını bir araya getirme ve bu hizmetleri dijital bir araç ile güçlendirme yöntemleri kullanılacak.

Toplam 42 ay sürecek olan projenin odak noktası, eğitim başta olmak üzere haklara erişimi risk altındaki çocukların önündeki engelleri aşmalarına destek olmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmaktır. Kurum olarak sunduğumuz destek hizmetlerini geliştirerek çocuk refahını artırmayı amaçlıyoruz. Projemizde, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve sosyal içerme yaklaşımını geniş kitlelere duyurmayı hedefliyoruz.