Koruncuk Vakfı - Savunuculuk Faaliyetleri


SAVUNUCULUK FAALİYETLERİ

Koruncuk Vakfı, kurulduğu yıl olan 1979’dan beri hakları risk altında olan çocukların kendilerine güvenli bireyler olarak toplumda yer almaları için önleyici ve iyileştirici çalışmalar yürütüyor. Koruncuk Vakfı, ülkemizde çocukların haklarına ulaşmadaki engelleri kaldırmak, toplumda farkındalık yaratmak ve kalıcı çözümler üretmek için sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile birlikte çalışıyor.

 Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu:

Koruncuk Vakfı, Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen “çocuğun üstün yararı” esasını gözeten Koruncuk Vakfı, çocukların haklarının korunması ve bu haklara erişimlerindeki riskleri azaltmak konusunda çalışan 20’den fazla STK’yı bir araya getirerek Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu’nu kurmuştur. Platform, yaptığı araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, toplumda çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve kapasite geliştirmeyi amaçlıyor.  http://cocukhaklarinikorumaplatformu.org/

 Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı:   

Koruncuk Vakfı, sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla kurulan Ortaklık Ağı’nın üyesidir. Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri, üniversitelerin çocuklarla ilgili çalışan birimleri, meslek örgütleri, barolar ve ağlardan oluşan Ortaklık Ağı, STK’lara yönelik eğitim, bilgilendirme toplantıları, konferans ve sempozyum düzenliyor.
http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/2020