KORUNCUKKÖYLER

Koruncukköylerde Geleceğe, Sevgiyle ve Güvenle...

Çocuk koruma politikalarının eksikliği, nüfus artışı, gelir dağılımındaki eşitsizlik gibi unsurlar, çocuğun haklarından mahrum kalmasına ve toplumda potansiyelini tam olarak gerçekleştirememesine sebep oluyor. 18 yaşına kadar, yani kanuna göre “çocuk” olan dönemde, çocukların örgün eğitimde kalması, onları aynı zamanda dış faktörlere karşı korumada önemli mekanizmaların başında geliyor. Bir çocuk okula devam ettiğinde, işçi olarak çalıştırılma, çocuk yaşta evlendirilme, suça sürüklenme gibi risklerden büyük ölçüde uzaklaşmış oluyor.

Koruncuk Vakfı Ne Yapıyor?

Koruncuk Vakfı; temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından olanakları kısıtlı ortaokul ve ortaöğretim (lise) seviyesindeki kız öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için Koruncukköylerde güvenli bir yaşam ortamı sunuyor, onların sıcak bir aile ortamında eğitime erişmelerine ve hayata hazırlanmalarına imkân veriyor. Kız çocuklarına akademik başarı ön koşulu olmaksızın sunduğu bakım ve barınma hizmetinin yanı sıra çocuklarımızın kişisel, psikolojik ve sosyal gelişimi için gereken tüm ihtiyaçları Koruncuk Vakfı tarafından eğitim hayatı boyunca ücretsiz karşılanıyor.

İstanbul ve İzmir’de bulunan Koruncukköyler, Milli Eğitim Bakanlığı izniyle özel öğrenci yurdu olarak hizmet veriyor. İstanbul’da 1992 yılında kurulan Koruncukköy Bolluca lise, İzmir’de 2019 yılında açılan Koruncukköy Urla ise ortaokul seviyesindeki kız çocuklarının eğitim hakkı için başta barınma olmak üzere bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çocukların eğitim ve yaşam kalitesini yükseltmek için çalışan Koruncuk Vakfı, çocukların sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı gelişimlerini desteklemenin yanı sıra rehberlik ve kariyer danışmanlığı veriyor. Aileleriyle düzenli olarak görüşmeleri ve tatillerde ailelerinin yanlarına gidip gelmeleri sağlanan Koruncuklar, okul dışındaki zamanlarda kişisel gelişimlerine yönelik sosyal, sportif ve kültürel aktivitelere katılıyor. Koruncuk Vakfı, Koruncukköylerde yaşamış ancak 18 yaşını dolduran kız çocuklarının yanında olmaya devam ediyor; üniversite eğitimleri ve mesleki gelişimlerini destekliyor.


Koruncuk Vakfı Kız Öğrenci Yurtları Broşürü

 

Koruncukköylerde Yaşam

Koruncukköylerde aynı yaş grubundaki çocuklar mutfak, oturma, ders çalışma, televizyon izleme ve dinlenme alanlarının yer aldığı sevgi ve güven dolu bir ortamda birlikte yaşıyorlar.

Koruncuklara bireysel ve sosyo-kültürel gelişimleri için gereksinim duydukları imkân ve ortamı sunduğumuz Koruncukköylerde; kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, atölye sınıfları, tiyatro ve etkinlik alanları, açık- kapalı spor alanları gibi sportif ve sosyal aktivitelerin gerçekleştirildiği alanlar yer alıyor.

Koruncukköylerin olanakları, Koruncuklara ücretsiz sağlanıyor:

-         Barınma hizmeti.

-         Yılda en az iki kez aile yanına gidiş-dönüş ulaşım desteği.

-         Kitap, kırtasiye malzemesi, kıyafet, harçlık desteği.

-         Etüt öğretmeni desteği.

-         Okula ulaşımda servis desteği.

-         Sosyal ve kültürel aktivitelere katılma olanağı.

-         Tatil dönemlerinde gelişim kamplarına katılma imkanı.

-         Atölye ve laboratuvarlarda kişisel gelişim imkanı.

-         Rehberlik ve kariyer danışmanlığı desteği.

-         Psikososyal destek ve sağlık desteği.

-         Lise öğrenimini tamamlayan çocuklar için yükseköğrenim desteği.


GALERİ


Başvuru – Değerlendirme Süreci 

Koruncuk Vakfı, başvurularda öncelikle çocukların sosyoekonomik ve coğrafi koşullarını, psikolojik/sosyal/gelişimsel destek ihtiyaçlarını değerlendirir. Tüm Türkiye’ye açık olan başvurular için okumaya istekli olmak dışında başarı kriteri aranmaz ve herhangi bir giriş ücreti talep edilmez.

Koruncukköylerimize kabul değerlendirmesinde bu yıl; 6 Şubat 2023’te gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde yaşayan kız çocukları önceliklendirilecektir.

Çocuğun eğitim hayatının, çeşitli sebeplere bağlı olarak sekteye uğraması söz konusu ise Koruncuk Vakfı gelen başvuruları; Saha İnceleme Ekibinin yerinde değerlendirmesinden sonra Değerlendirme Komitesine sunar, eğitim desteği onaylanan adaylar, Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilir.

*Koruncukköylere kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilecektir.

İletişim: 0 544 790 32 90 | 0212 685 03 83 – Dahili No: 4