Ayni İhtiyaçlar İçin Bağış

AYNİ İHTİYAÇ BAĞIŞLARI


Koruncukköylerimiz İçin Ayni Bağış Desteği


Koruncuk Vakfı’na ayni bağış yaparak destek olmak isterseniz aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.


 Kişisel verilerinizin toplanması ile ilgili olarak aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi : 29.06.2021

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR (KORUNCUK) VAKFI

BAĞIŞÇI VE GÖNÜLLÜ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Biz, “Koca Yusuf Cad. No: 100 Bolluca, Arnavutköy - İstanbul” adresinde yer alan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı olarak, Vakfımız ve iktisadi işletmemiz (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı İktisadi İşletmesi) bünyesinde kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı; Koruncukköy ile çocuklara ve gençlere barınma, eğitim ve sağlık desteği sunmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal aktivitelerle kişisel gelişimlerini destekleyen ancak bununla sınırlı kalmadan hakları risk altında olan çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için vakıf ve iktisadi işletmesi olarak faaliyette bulunan, bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürüten kamu yararına çalışan bir vakıftır.

Vakfın amacı doğrultusunda Vakıf tüzüğümüz gereği faaliyetlerimizi yürütmek, projelerimize kaynak sağlamak, yardımseverlik faaliyetlerini geliştirmek, desteklemek ve sürdürülebilirliğini temin etmek, gönüllü faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetler için uygun kişileri belirlemek ve bağış toplamak için, sizlerin ve duruma göre adınıza bağış yapanların adı, soyadı, yaşı, TC kimlik numarası, imza, eğitim, meslek, tecrübe, sair gönüllük faaliyetleri dair gibi kimlik verisi ve kişiyi tanımlayan kişisel verilerinizi, sizinle iletişim kurabilmek amacıyla adres, telefon numarası, e-posta adresinizi gibi iletişim bilgilerinizi, bağış ödemesi için mali bilgilerinizi, bize yapmış olduğunuz nakti ve/veya ayni bağışlara dair sair mali bilgilerinizi, etkinliklere katılmanız ya da bizi ziyaret etmeniz nedeniyle görsel verilerinizi, verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Vakıf tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Vakfın amaçları ve tüzüğü çerçevesinde kamu yararına faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, organizasyonu, devamlılığının temini, Vakıf senedi çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Vakıf hizmetlerinden yararlananların haklarının korunması
 • Bağışların toplanması, kontrolü, düzenlenmesi, etkinliklerin ve kampanyaların organize edilmesi, yürütülmesi
 • Yardımseverlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Bağışların kayıt altına alınması, bunlara dair mali ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İlgili mevzuat uyarınca kanuni, hukuki, mali ve sair yükümlüklerimizin yerine getirilmesi
 • Bağış sözleşmelerinin kurulması ve ifası, bağışçıların vasiyetlerinin yerine getirilmesi
 • Vakıf yardımlarının sürekliliğinin sağlanması
 • Gönüllülük faaliyetlerinin yürütülmesi, gönüllü çalışmaları için yeterli ve uygun altyapıya sahip kişilerin tespiti ve gönüllü faaliyetlerin organizasyonu ile sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Bağışçı ve gönüllülere bağışları ve yardım çalışmaları hakkında bilgi verilmesi ve bağışçı / gönüllü memnuniyetinin sağlanması, bağışçı ve gönüllülerle iletişiminin sürdürülmesi, sorularına ve taleplerine cevap verilmesi
 • Maddi/ayni yardımların kabul edilmesi, bağışların alınması için gerekli hukuki ve sair işlemlerin yürütülmesi
 • Makbuzun ve teşekkür mektubunun gönderilmesi, makbuz ve fatura kesilmesi, sertifika hazırlanması ve hediye gönderimi
 • Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi, etkinlikler ile ilgili bağışçılarımıza (katılımcılar, gönüllüler, nakti ve sair bağışta bulunanlar) bilgi verilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi ve iletişiminin yapılması
 • Vakfımız çalışmalarına katılmak ve gönüllü olmak istemeniz halinde gönüllü bilginizin alınması, değerlendirilmesi, uygunluğun tespiti, kabulü, gönüllü listesine eklenilmesi
 • Bağış işlemleri tamamlandıktan sonra Vakıf duyurularından haberdar olmak istemeniz halinde, vermiş olduğunuz iletişim verinizin kullanılması
 • Bağış, vasiyet işlemleri ve/veya Vakfımızın çalışmaları ile ilgili bilgi almak ve sorularınız için Vakfımıza posta, eposta göndererek ve/veya telefonla iletişime geçtiğinizde, talebinizin sonuçlandırılması
 • Vakfın, tesislerinin, altyapısının, etkinliklerinin, bağışçılarının, gönüllülerinin ve çocukların her türlü güvenliğinin sağlanması, haklarının korunması
 • Vakfımızın iç ve dış denetiminin yapılması
 • Katkı duyurularında bulunma

amaçlarıyla verilerinizi işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 • Hukuka ve usule uygun talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
 • Hakların tesisi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve duruma göre bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilmektedir.
 • Kaynak yaratma faaliyetleri kapsamında sanal ödeme seçeneğiyle tek seferlik veya düzenli bağış yapmanız halinde, altyapısını kullandığımız hizmet sağlayıcıların aldığı bağışçı bilgileriniz Vakfımızla paylaşılmaktadır.
 • Sanal bağış seçeneğini kullanmanız halinde Vakfımızın anlaşmalı olduğu lisanslı ödeme hizmeti altyapısına yönlendirilirsiniz. Söz konusu hizmet sağlayıcıları kendi politikaları ve faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir. Mevcut ödeme sağlayıcı ile ilgili bilgilere ödeme yaptığınız ekrandan ulaşabilirsiniz.
 • Bağış toplama amacıyla düzenlenen gezilerde organizasyonun yapılması amacıyla organizatör ve tur şirketleri ile paylaşılmaktadır.
 • Bağışa dair evrakın gönderimi için iletişim bilgileriniz posta/kargo hizmeti veren şirketlerle; bağışçı iletişimi için e-duyuru / SMS gönderimi hizmeti veren hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır.
 • Etkinlik ve duyurular için bağışçı katılımının sağlanması ve/veya iletişimin planlanması amacıyla organizasyonu yürüten üçüncü şahıslara ve ilişki yönetimi süreçlerinin yürütülmesini sağlayan hizmet ve altyapı sağlayıcılara aktarım yapılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 • Vakfımıza destek vermek için internet sitemizde yer alan formlar ve/veya fiziki formları doldurmanız, sözlü ya da yazılı sair yollarla bizimle iletişime geçmeniz ya da farklı bağış platformları veya bağış kampanyaları üzerinden bize bilgilerinizi ulaştırmanız, adınıza bağış yapan kişiler tarafından bizimle paylaşılması ve iletilmesi yoluyla kişisel verilerinizi topluyoruz.
 • Bağışlarınız ile ilgili olarak, ilgili mevzuat ve Vakıf senedimiz çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Vakfımız hizmetlerinden yararlananların haklarını korumak ve bağışçı / gönüllü ilişkisinin kurulması ve ifası için gerekli olması sebebiyle kişisel verilerinizi işliyoruz.
 • Çocukların korunmasına ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hukuki yükümlülüklerimiz ile vakfın, tesislerinin, altyapısının, etkinliklerinin, bağışçılarının, her türlü güvenliğinin sağlanmasına yönelik Vakıf senedimiz çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve Vakfımız hizmetlerinden yararlananların haklarını korumak için zorunlu olması ve meşru menfaatimiz sebebiyle alıyoruz.
 • Bağış yapma süreçlerinde bağış makbuzu kesmek gibi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması sebebiyle bağış yapan kurumunuzdan, bağış altyapısı sağlayan ya da ödemenizin gerçekleşmesine aracılık eden ödeme sistemi sağlayıcısı gibi üçüncü kişilerden topluyoruz.
 • Vakfımıza sağlamış olduğunuz bağışlarınızın, gönüllülük faaliyeti ve desteklerinizin yerine ulaştığına dair bilgilendirilmeniz ve Vakfın kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve yönetimini sağlamak, buna yönelik vakıflar mevzuatı ile vakıf senedimizde düzenlenen süreçlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine istinaden işliyoruz.
 • Vakfımız çalışmalarına katılmak, destek vermek, bağış yapmak ve gönüllü olmak isteğinizi bildirmeniz halinde, sizleri bilgilendirmek, teşekkür etmek ve genel olarak yardımseverlik faaliyetlerinin sürdürülmesini temin etmek için talebinize istinaden işliyoruz.

 

HAKLARINIZ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “ilgili kişilerin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Vakfımıza iletebilirsiniz.

Vakfımız tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, arama yapılması gibi) isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR (KORUNCUK) VAKFI

Koca Yusuf Cad. No: 100 Bolluca , Arnavutköy – İstanbul

info@koruncuk.org
Telefon: +90 212 685 03 83
GSM: +90 532 300 29 95
Faks: +90 212 685 03 84

 
Aynı Bağış Hakkında

Koruncukköylerimizde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturduğumuz ayni ihtiyaç listelerine destek sağlamak isterseniz info@koruncuk.org adresimize mail gönderebilir veya 0212 685 03 83 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.

Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.

Kız çocuklarımızın eğitim, sağlık ve gıda giderlerine katkıda bulunmak için bağış yapabilirsiniz. Daha çok kız çocuğun yüzünü güldürmek, onlara aydınlık bir gelecek sağlamak için…


Bağışçılar, bağışı yaptıkları tarihten itibaren 30 gün içinde yapılan bağışın iptal ve iade edilmesini talep edebilirler.

Online bağış hizmet sözleşmesini, iptal ve iade koşullarını okumak için lütfen tıklayınız.

Bağış Taahhütnamesini okumak için lütfen tıklayınız.