HİZMET SÖZLEŞMESİ - İPTAL VE İADE KOŞULLARI

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Bolluca, Koca Yusuf Cd. No:100, 34287 Arnavutköy/İstanbul
Tel: +90 212 685 03 83  Faks:+90 212 685 03 84
E-mail: info@koruncuk.org
Web: www.koruncuk.org

1.2 Bağışçı
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na bağış yapan gerçek veya tüzel kişi

MADDE 2: TANIMLAR

         Site   : Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na ait www.koruncuk.org
         Vakıf: Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
         Banka: Garanti Bankası
         Bağışçı: Bağışı yapan gerçek veya tüzel kişi

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu www.koruncuk.org  internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak bağışlarla ilgili  vakıf, banka, bağışlayanın hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkindir.

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri bağışçı tarafından okunmuş ve vakıf ile karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

4.2 İşbu sözleşme bağışçı tarafından internet ortamında onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmektedir.

4.3 Bağışçı işbu sözleşme kapsamında www.koruncuk.org internet sitesi üzerinden bankanın sağladığı sanal pos hizmetini kullanarak vakfa dilediği miktarda bağış yapabilecektir.

4.4 Bağışçı yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde işbu sözleşmeyi kabul edip internet üzerinden bağış yaptığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeden dönerek vakfa yaptığı bağışın iadesini isteyebilir.

4.5 Bağışçı; sözleşmeden dönerek yaptığı bağışın iadesini istediği takdirde bu hususa ilişkin bildirimini, iadesini istediği söz konusu bağışı açık ve anlaşılır bir şekilde, tarih, bağış miktarı, isim ve diğer bilgileri belirterek, bağışı yaptığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nın info@koruncuk.org elektronik posta adresine ayrıca göndermelidir. Aksi takdirde yani 7 gün içerisinde vakfın bilgisine ( elektronik posta adresine) ulaşmayan cayma bildiriminin herhangi bir geçerliliği olmayacaktır ve bağışın iadesi gerçekleşmeyecektir.

4.6 Bağışçı yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde 7 gün içerisinde sözleşmeden dönerek yaptığı bağışı geri almak istemezse, Borçlar Kanununun 295.  ve ilgili diğer maddelerindeki geri almaya ilişkin şartlar oluşmuş olsa bile artık hiçbir şekilde yaptığı bağışı geri alamaz ve iadesini isteyemez. Bu husus bağışçı tarafından herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde kabul ve taahhüt edilmiştir.

4.7 Yukarıdaki maddelerde belirtildiği üzere 7 gün içerisinde iadesi talep edilmeyen bağışlarla ilgili olarak vakfın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi sanal pos hizmeti sunan bankanın da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 5: GÜVENLİK

5.1 Web sitesi  üzerinden bağış yapmak için bağışçının kaydetmiş olduğu tüm bilgiler, vakıf tarafından hiçbir şekilde kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

5.2 Vakıf bazı dönemlerde elektronik posta veya sms aracılığı ile, üyelerine, gönüllülerine ve bağışçılarına yeni proje ve faaliyetler hakkında bilgiler, kutlama ve bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bağışçı bu gibi bilgileri almak istemez ise, bu durumunda vakıf sekreterya@koruncuk.org adresine mesaj göndererek aboneliklerini iptal edebilir.

5.3 Vakıf, siteden online bağış yapan bağışçılarının güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde sisteminde saklamaz. Online olarak kredi kartı ile yapılan bağışların güvenilirliği vakfın çalıştığı  banka tarafından denetlenmekte ve sağlanmaktadır.

5.4 Vakfın telefon numaraları ve elektronik posta adreslerine, herhangi bir işlemle ilgili olarak bağışçının göndereceği mesajlarda kesinlikle kredi kartı numarası veya şifresi yazılmamalıdır. Elektronik postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Vakıf elektronik postalardan  aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEMELER

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak tüm ihtilaflarda İstanbul mahkemeleri yetkilidir.