• Koruncuk Vakfı
  • Koruncuk Vakfı
  • Koruncuk Vakfı
  • Koruncuk Vakfı
  • Koruncuk Vakfı
  • Koruncuk Vakfı
Koruncuk Vakfı 


1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı olarak her çocuğun ve gencin;

şefkat, sevgi ve anlayış görme,
yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama,
oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma,
çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme,
kısacası insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktayız.

Vakfımız, kurduğu Çocukköyleri ile Koruncuklara barınma, eğitim, sağlık desteği sunarak kültürel ve sanatsal aktivitelerle de kişisel gelişimlerini desteklemektedir.

Koruncuk Vakfı olarak aynı zamanda hakları risk altında olan tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunmakta; bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütmekteyiz.

HAKKIMIZDAFaaliyetlerimiz 


Bolluca’da büyümek hayatın bana verdiği ödüldü bence. Şanslı ve özel çocuklardan bir tanesi de bendim! En yaramaz çocuklardan bir tanesiydim, buna rağmen çok sevdim, çok sevildim

Ebru(32 yaşında)

Ben Koruncuğun gerçek ailem olduğunu en çok düştüğüm anlarda hissettim, çünkü en kötü hissettiğim anlarda hep bir el bana destek oldu.

Gökhan(23 yaşında)


Sıkça Sorulan Sorular


Çocukköyü sistemi nedir?
Vakıf, kimler tarafından ne amaçla kurulmuştur?
Koruncuk Kimdir?
Çocukköyünde bir gün nasıl geçmektedir?
Anneler hangi kriterlere göre seçilmektedir?
Koruyucu Aile Nedir, Kimler Koruyucu Aile Olabilir?
Evlat Edinme Nedir, Kimler Evlat Edinebilir?
Koruncukköy Bolluca nerededir, ziyarete açık mıdır?

Çocukköyü sistemi nedir?
Çocukköyü sistemi; Aile Evi, Gençlik Evi, Yarı Bağımsız ve Tam Bağımsız olmak üzere dört temel öğeden oluşan aile temelli bir bakım modelidir. Bu sistemde aile yaklaşımı dört prensibe dayanır: Her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır. Çocuklar kardeşleriyle birlikte, kendi evlerinde, destekleyici bir köy ortamında büyürler.

Devlet tarafından koruma altına alınan bir çocuk, Çocukköyü’ne geldiği anda Aile Evi’ne yerleştirilir, 6-7 kardeşiyle birlikte anne sevgisi ile yaşamaya başlar. Aileler, günlük yaşamın getirdiği sorumlulukları, sevinçleri, üzüntüleri beraber yaşarlar. Ergenlik çağına gelen çocuklar ayrılarak, yine Çocukköyü’nün içinde bulunan Kız ve Erkek Gençlik Evleri’ne geçerler. Eğitim hayatları devam ettiği sürece sorumlu gençlik liderlerinin denetiminde bu evlerde yaşarlar. Eğitimlerini tamamlayıp, bir meslek sahibi olup, para kazanmaya başladıklarında ise yakın çevrede bir ev kiralanarak, giderlerinin bir kısmına katkıda bulunularak Yarı Bağımsız Yaşama geçirilirler. Bir süre sonra kendi ayakları üzerinde durabilen gençler Tam Bağımsız Yaşam statüsüne alınırlar. Fakat hiçbir zaman büyüdükleri Çocukköyü ile bağları kopmaz. Manevi destek her zaman sürer.

Vakıf, kimler tarafından ne amaçla kurulmuştur?

Vakfımız 1979 yılında, üst düzey bürokratlar ve gönüllüler tarafından kurulmuştur. Dönemin Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin’in önderliğinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu’na gelen korunma ihtiyacındaki çocuklara destek vermek için devletle işbirliğinde bulunabilecek güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu ihtiyacı tespit edilmiş, bunun üzerine çalışmalara başlanmıştır. Vakfımızın kuruluş amacı; korunma ihtiyacındaki çocukların bedenen, ahlaken ve fikren olumlu gelişmeleri için maddi ve manevi destek sağlanmasına, güvenlik duygularının aşılanmasına, ilerde toplum içinde yapıcı ve verimli kişilik kazanmalarına çalışmak, onları Çocukköylerinde anne sevgisi ve aile sıcaklığı içinde büyüterek topluma kazandırmak ve korunma ihtiyacındaki çocuk sorununun çözümlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.
Koruncuk Kimdir?

“Koruncuk” kısaca “Korunma ihtiyacında olan çocuk” demektir. Koruncuklar Çocukköyü’nde yaşamakta, aile sıcaklığında güven dolu evlerde sevgiyle büyümekte ve iş sahibi olarak ayaklarının üzerinde durabilecek bireyler haline gelmektedirler.
Çocukköyünde bir gün nasıl geçmektedir?

Çocukköyü’nde günlük yaşam sabah erkenden başlar. Anneler kahvaltılarını yaptırdıkları çocuklarını okula gitmek üzere hazırlarlar. Servis aracımızla okullarına bırakılan çocuklarımızın yanı sıra, 3-6 yaş arasındaki miniklerimiz de Çocukköyü'nün içinde yer alan Gündüz Bakım Evi’nde derslerine girerler. Öğle yemeği için evlerine dönen minikler sonrasında yine anaokuluna dönerler. Akşamüstü tüm öğrenciler okullarından dönmüş olur. 6-7 ve 8. sınıflar dinlendikten sonra Çocukköyü içindeki Etüt Merkezi’ne giderek onlara eşlik eden öğretmenleriyle ders çalışırlar.

Dersten sonra oyun oynayan Koruncuklar akşam yemeklerini ailece aynı masada yerler, evin düzenine uyarlar. Hafta sonları etüt saatlerinin dışında kalan zamanlarda da kendi istekleri doğrultusunda planlanan çeşitli faaliyetlere katılırlar. Bağışçıların destekleriyle organize edilen tiyatro, sinema, konser, müze gezileri, sportif faaliyetler sayesinde çocuklarımız hayata her yönden donanımlı bir şekilde hazırlanırlar.

Anneler hangi kriterlere göre seçilmektedir?

Çocukköyü’ndeki anneler çocukları şefkat ve özenle, sağlıklı bir şekilde büyütebilecek, onlara güven aşılayabilecek, Çocuk Gelişimi eğitimi almış, aynı zamanda özel olarak belirli bir eğitim ve sınama sürecinden sonra seçilmiş, 25-45 yaş arası örf ve adetlerimize uygun görüşlü kişiler arasından seçilmektedir. Profesyonel kadroda sözleşmeli bir şekilde çalışırlar. Çocuk bakımı ile ilgili olarak üniversitelerden ve Milli Eğitim’den periyodik olarak eğitimler verilerek mesleki gelişimleri sağlanır.
Koruyucu Aile Nedir, Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların, kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişilerdir.

T.C vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes koruyucu aile olabilmektedir. Koruyucu aile olmak için kişilerin ikamet ettiği ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Evlat Edinme Nedir, Kimler Evlat Edinebilir?

Evlat edinme durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ve ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

Evli çiftlerde eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş olmaları koşulları aranır. Evlat edinmek isteyen ve evli olmayan kişinin ise 30 yaşını doldurmuş olması koşulu aranır. Bu kriterleri karşılayan herkes evlat edinme adayı olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuruda bulunabilmektedir.

Koruncukköy Bolluca nerededir, ziyarete açık mıdır?

Koruncukköy Bolluca, Arnavutköy’ün Bolluca Köyü’ndedir. Önceden haber verilerek her zaman ziyaret edilebilir. Bilgi için: Koruncukköy Bolluca / Kocayusuf Caddesi No:100 Bolluca/İstanbul. / 0212 685 03 83. www.koruncuk.org
Bize UlaşınDaha çok çocuğun yüzünü güldürmek,
onlara aydınlık bir gelecek vermek sizin elinizde...