• Koruncuk Vakfı İle İlgili Sık Sorulan Sorular
Koruncuk- Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Korunma ihtiyacında olan çocuk sorununa çareler üretmek, bu sorunun neden olabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunur.
Bu amaçla koruma öncesi, koruma ve koruma sonrası aşamalarında önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütür.
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, 1979 yılında “korunma ihtiyacındaki çocuklar”ın topluma kazandırılmasını amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulmuştur.
Vakıf yaptığı araştırmalar sonucunda ‘’Çocukköyü’’ modelini örnek alarak 1992 yılında, İstanbul Bolluca’da 37 dönüm arazi üzerinde Koruncukköy Bolluca’yı hizmete açmıştır.

Vakıf, kimler tarafından ne amaçla kurulmuştur?
Koruncuk kimdir?
Korunma ihtiyacındaki çocuk tanımı nedir?
Çocukköyü sistemi nedir?
Çocukköyü’nde bir gün nasıl geçmektedir?
Anneler hangi kriterlere göre seçilmektedir?
Aile Evi ve Gençlik Evi ne demek?
Şimdiye kadar Koruncukköy Bolluca’da kaç çocuk yetişti?
Vakıf gelirlerini kimlerden ve nasıl elde ediyor?
Korunma ihtiyacı olan çocuk ne demektir, nasıl tespit edilir?
Vakfınıza çocuklar nasıl ve nereden geliyor, sizden çocuk evlat edinebilir miyiz?
Koruyucu Aile Nedir, Kimler Koruyucu Aile Olabilir?
Evlat Edinme Nedir, Kimler Evlat Edinebilir?
Koruncukköy Bolluca nerededir, ziyarete açık mıdır?

Vakıf, kimler tarafından ne amaçla kurulmuştur?

Vakfımız 1979 yılında, üst düzey bürokratlar ve gönüllüler tarafından kurulmuştur. Dönemin Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin’in önderliğinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu’na gelen korunma ihtiyacındaki çocuklara destek vermek için devletle işbirliğinde bulunabilecek güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu ihtiyacı tespit edilmiş, bunun üzerine çalışmalara başlanmıştır.

Vakfımızın kuruluş amacı; korunma ihtiyacındaki çocukların bedenen, ahlaken ve fikren olumlu gelişmeleri için maddi ve manevi destek sağlanmasına, güvenlik duygularının aşılanmasına, ilerde toplum içinde yapıcı ve verimli kişilik kazanmalarına çalışmak, onları Çocukköylerinde anne sevgisi ve aile sıcaklığı içinde büyüterek topluma kazandırmak ve korunma ihtiyacındaki çocuk sorununun çözümlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.

Koruncuk kimdir?

“Koruncuk” kısaca “Korunma ihtiyacında olan çocuk” demektir. Koruncuklar Çocukköyü’nde yaşamakta, aile sıcaklığında güven dolu evlerde sevgiyle büyümekte ve iş sahibi olarak ayaklarının üzerinde durabilecek bireyler haline gelmektedirler.
Korunma ihtiyacındaki çocuk tanımı nedir?

Korunma ihtiyacındaki çocuk;
  • Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan,
  • Anne veya babasız,
  • Anne veya babası tarafından ihmal edilip, her türlü sosyal tehlikeye ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan çocuğu ifade etmektedir.

Çocukköyü sistemi nedir?

Çocukköyü sistemi; Aile Evi, Gençlik Evi, Yarı Bağımsız ve Tam Bağımsız olmak üzere dört temel öğeden oluşan aile temelli bir bakım modelidir. Bu sistemde aile yaklaşımı dört prensibe dayanır: Her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır. Çocuklar kardeşleriyle birlikte, kendi evlerinde, destekleyici bir köy ortamında büyürler.

Devlet tarafından koruma altına alınan bir çocuk, Çocukköyü’ne geldiği anda Aile Evi’ne yerleştirilir, 6-7 kardeşiyle birlikte anne sevgisi ile yaşamaya başlar. Aileler, günlük yaşamın getirdiği sorumlulukları, sevinçleri, üzüntüleri beraber yaşarlar. Ergenlik çağına gelen çocuklar ayrılarak, yine Çocukköyü’nün içinde bulunan Kız ve Erkek Gençlik Evleri’ne geçerler. Eğitim hayatları devam ettiği sürece sorumlu gençlik liderlerinin denetiminde bu evlerde yaşarlar. Eğitimlerini tamamlayıp, bir meslek sahibi olup, para kazanmaya başladıklarında ise yakın çevrede bir ev kiralanarak, giderlerinin bir kısmına katkıda bulunularak Yarı Bağımsız Yaşama geçirilirler. Bir süre sonra kendi ayakları üzerinde durabilen gençler Tam Bağımsız Yaşam statüsüne alınırlar. Fakat hiçbir zaman büyüdükleri Çocukköyü ile bağları kopmaz. Manevi destek her zaman sürer.


Çocukköyü’nde bir gün nasıl geçmektedir?

Çocukköyü’nde günlük yaşam sabah erkenden başlar. Anneler kahvaltılarını yaptırdıkları çocuklarını okula gitmek üzere hazırlarlar. Servis aracımızla okullarına bırakılan çocuklarımızın yanı sıra, 3-6 yaş arasındaki miniklerimiz de Çocukköyü'nün içinde yer alan Gündüz Bakım Evi’nde derslerine girerler. Öğle yemeği için evlerine dönen minikler sonrasında yine anaokuluna dönerler. Akşamüstü tüm öğrenciler okullarından dönmüş olur. 6-7 ve 8. sınıflar dinlendikten sonra Çocukköyü içindeki Etüt Merkezi’ne giderek onlara eşlik eden öğretmenleriyle ders çalışırlar.

Dersten sonra oyun oynayan Koruncuklar akşam yemeklerini ailece aynı masada yerler, evin düzenine uyarlar. Hafta sonları etüt saatlerinin dışında kalan zamanlarda da kendi istekleri doğrultusunda planlanan çeşitli faaliyetlere katılırlar. Bağışçıların destekleriyle organize edilen tiyatro, sinema, konser, müze gezileri, sportif faaliyetler sayesinde çocuklarımız hayata her yönden donanımlı bir şekilde hazırlanırlar.


Anneler hangi kriterlere göre seçilmektedir?

Çocukköyü’ndeki anneler çocukları şefkat ve özenle, sağlıklı bir şekilde büyütebilecek, onlara güven aşılayabilecek, Çocuk Gelişimi eğitimi almış, aynı zamanda özel olarak belirli bir eğitim ve sınama sürecinden sonra seçilmiş, 25-45 yaş arası örf ve adetlerimize uygun görüşlü kişiler arasından seçilmektedir. Profesyonel kadroda sözleşmeli bir şekilde çalışırlar. Çocuk bakımı ile ilgili olarak üniversitelerden ve Milli Eğitim’den periyodik olarak eğitimler verilerek mesleki gelişimleri sağlanır.


Aile Evi ve Gençlik Evi ne demek?

Aile Evinde büyüyen çocuklar ergen yaşa gelince, Gençlik Evlerine geçerler. Burada annelerin yerine Gençlik Liderleri vardır. Gençlik Liderleri üniversite mezunu, yaşça gençlere daha yakın, onlara her yönden model olabilecek gençlerdir. Gençlik Liderleri de maaşlı ve sözleşmeli olarak görevlerini sürdürmektedirler. Ortalama 20 kişinin kaldığı bu evlerde yine gençlerin sorumlulukları devam eder. Aldıkları bu sorumluluklarla temel yaşamsal becerileri ve özgüvenleri gelişir. Gelecekleri ile ilgili mesleki seçimleri yaptığı bu dönemde gence gerekli destekler sağlanır.


Şimdiye kadar Koruncukköy Bolluca’da kaç çocuk yetişti?

Bolluca’daki Çocukköyümüz 1992’de hizmete başladığından bu yana hayata kazandırdığımız 300’den fazla çocuğumuz bulunmaktadır. Şu anda da 127’si Koruncukköy Bolluca’da olmak üzere toplam 153 çocuğumuza destek vermekteyiz.


Vakıf gelirlerini kimlerden ve nasıl elde ediyor?

Vakfımız gelirlerini bireysel bağışlardan, kurumsal bağış ve projelerden, düzenli sponsorluklardan ve düzenlediği çeşitli etkinliklerden elde etmektedir. Tamamen şeffaf bir şekilde gelir ve giderini beyan eden kurumumuzu Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bağımsız bir Yeminli Mali Müşavirlik Firması her sene düzenli olarak denetlemektedir. Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989 / 14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.


Korunma ihtiyacı olan çocuk ne demektir, nasıl tespit edilir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen “korunma ihtiyacındaki çocuk” kavramı; Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu ifade etmektedir. Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan,

  • Anne veya babasız,
  • Anne veya babası belli olmayan,
  • Anne veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
  • Anne veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir.

Adli ve idari merciler, kolluk görevlileri ve sağlık ve eğitim kuruluşları korunma ihtiyacında olan çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ve çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun koruma altına alınması için bizzat başvuru da yapabilirler.


Vakfınıza çocuklar nasıl ve nereden geliyor, sizden çocuk evlat edinebilir miyiz?

Ülkemizde evlat edinme ve koruyucu aile olma gibi konularda tek yetkili kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü’dür. Vakfımıza, 1996 yılında dönemin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü (bugünkü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) ile yapılan protokol kapsamında, kapasitemiz doğrultusunda korunma ihtiyacındaki çocuklar gelmektedir.


Koruyucu Aile Nedir, Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların, kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişilerdir.

T.C vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes koruyucu aile olabilmektedir. Koruyucu aile olmak için kişilerin ikamet ettiği ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.


Evlat Edinme Nedir, Kimler Evlat Edinebilir?

Evlat edinme durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ve ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

Evli çiftlerde eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş olmaları koşulları aranır. Evlat edinmek isteyen ve evli olmayan kişinin ise 30 yaşını doldurmuş olması koşulu aranır. Bu kriterleri karşılayan herkes evlat edinme adayı olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuruda bulunabilmektedir.


Koruncukköy Bolluca nerededir, ziyarete açık mıdır?

Koruncukköy Bolluca, Arnavutköy’ün Bolluca Köyü’ndedir. Önceden haber verilerek her zaman ziyaret edilebilir. Bilgi için: Koruncukköy Bolluca / Kocayusuf Caddesi No:100 Bolluca/İstanbul. / 0212 685 03 83. www.koruncuk.org


Daha çok çocuğun yüzünü güldürmek,
onlara aydınlık bir gelecek vermek sizin elinizde...