• Koruncuk Vakfı İle İlgili Sık Sorulan Sorular
Koruncuk- Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Korunma ihtiyacında olan çocuk sorununa çareler üretmek, bu sorunun neden olabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunur.
Bu amaçla koruma öncesi, koruma ve koruma sonrası aşamalarında önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütür.
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, 1979 yılında “korunma ihtiyacındaki çocuklar”ın topluma kazandırılmasını amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulmuştur.
Vakıf yaptığı araştırmalar sonucunda ‘’Çocukköyü’’ modelini örnek alarak 1992 yılında, İstanbul Bolluca’da 37 dönüm arazi üzerinde Koruncukköy Bolluca’yı hizmete açmıştır.

Koruncuk Kimdir?
Vakıf, kimler tarafından ne amaçla kurulmuştur?
Çocukköyü’nde yaşam nasıl sürmektedir?
Vakfınıza çocuklar nasıl ve nereden geliyor?
“Aileye Dönüş” projesi nedir?
Eğitim hakkı risk altındaki çocuk ne demek?
Belletmenler hangi kriterlere göre seçilmektedir?
Vakıf gelirlerini kimlerden ve nasıl elde ediyor?
Korunma ihtiyacı olan çocuk ne demektir, nasıl tespit edilir?
Koruyucu Aile Nedir, Kimler Koruyucu Aile Olabilir?
Evlat Edinme Nedir, Kimler Evlat Edinebilir?
Koruncuk Kimdir?

“Koruncuk” kısaca “korunma ihtiyacında olan çocuk” demektir. Kişisel varlığı tehdit altında veya hakları risk altında olan her çocuk bu kapsama girmektedir.

Vakıf, kimler tarafından ne amaçla kurulmuştur?

Vakfımız 1979 yılında, üst düzey bürokratlar ve gönüllüler tarafından kurulmuştur. Dönemin Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin’in önderliğinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu’na gelen korunma ihtiyacındaki çocuklara destek vermek için devletle işbirliğinde bulunabilecek güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu ihtiyacı tespit edilmiş, bunun üzerine çalışmalara başlanmıştır.

Vakfımızın kuruluş amacı; korunma ihtiyacındaki çocukların bedenen, ahlaken ve fikren olumlu gelişmeleri için maddi ve manevi destek sağlanmasına, güvenlik duygularının aşılanmasına, ilerde toplum içinde yapıcı ve verimli kişilik kazanmalarına çalışmak, onları Çocukköylerinde sevgi ve güven ortamında hayata hazırlayarak topluma kazandırmak ve korunma ihtiyacındaki çocuk sorununun çözümlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. Son dönemde Ana Baba Okulu, akademik çalışmalar, seminerler gibi faaliyetlerle, ailelerde farkındalık yaratıp onları güçlendirerek çocukların koruma ihtiyacına düşmeden aile içinde korunmasını ön plana almış bulunmaktayız.
Çocukköyü’nde yaşam nasıl sürmektedir?
Çocukköyü’nde günlük yaşam sabah erkenden başlar. Belletmenler çocukları okula gitmek üzere hazırlarken servis araçlarımız da onları devam etikleri çevredeki okullarına bırakır. Akşamüstü tüm çocuklar okullarından dönmüş olur ve Çocukköyü içindeki Etüt Merkezi’ne giderek onlara eşlik eden öğretmenleriyle ders çalışırlar. Belirli bir program kapsamında spor, görsel sanatlar, müzik, zeka oyunları ve bilgisayar kullanımı gibi faaliyetlerde bulunurlar.

Günlük programlarından sonra boş vakitlerini istedikleri gibi değerlendirebilen çocuklar akşam yemeklerini hep birlikte yerler ve ev düzenine uyarlar. Hafta sonları etüt saatlerinin dışında kalan zamanlarda da kendi istekleri ve ilgileri doğrultusunda planlanan çeşitli faaliyetlere katılırlar. Bağışçıların destekleriyle organize edilen tiyatro, sinema, konser, müze gezileri, sportif faaliyetler sayesinde çocuklarımız hayata her yönden donanımlı bir şekilde hazırlanırlar.

Vakfınıza çocuklar nasıl ve nereden geliyor?

Ülke çapında temas kurduğumuz öğretmenler, yatılı bölge okulları ve yerel yönetimlerin yönlendirmeleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Başvuru formlarındaki koşullara uyan aileleri telefonla arayarak ön mülakat gerçekleştiriyoruz. Sonrasında durumu yerinde tespit etmek için ev ziyaretleri yaparak uzmanlar eşliğinde çocuk ile aileyle yüz yüze görüşüyoruz ve burs komitemize sunulmak üzere raporlar hazırlıyoruz. Burs şartlarını taşıyan çocukları, çocuk alanında çalışan avukat, psikolog ve eğitmenlerden oluşan burs komitemizin değerlendirmelerinden sonra Vakfımızın yönetim kurulu onayıyla eğitim hayatlarının sonuna kadar desteklemeye başlıyoruz.

“Aileye Dönüş” projesi nedir?

Vakfımızın uzun süredir yürüttüğü, kurum bakımından biyolojik ailelerinin yanına dönen çocukların sağlıklı bir geçiş süreci yaşamalarını sağlayan “Aileye Dönüş” projemiz, AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönemi Destek Programı kapsamında da desteklenmeye başlandı.

Projenin bu destekle birlikte örnek bir model oluşturmasını ve tüm ülkede yaygınlaşmasını hedefliyoruz. 
Eğitim hakkı risk altındaki çocuk ne demek?

Eğitim çağında olan ve eğitimini sürdürmek isteyen fakat ekonomik, sosyal veya çevresel koşullar nedeniyle öğrenime erişim imkanı bulmakta zorlanan, eğitim hayatından uzaklaşma riski bulunan çocuklar bu şekilde tanımlanmaktadır.


Belletmenler hangi kriterlere göre seçilmektedir?

Çocukköyü’ndeki belletmenler Eğitim Fakültesi mezunu, pedagojik formasyonu bulunan, çocuklara liderlik ve doğru modellik yapabilecek vasıflara sahip kişiler arasından seçilmektedir. Profesyonel kadroda sözleşmeli bir şekilde çalışırlar. Milli Eğitim’den ve Vakfın senelik özel programlardan periyodik olarak eğitim almaları sağlanarak mesleki gelişimlerini devam ettirirler.


Vakıf gelirlerini kimlerden ve nasıl elde ediyor?

Vakfımız gelirlerini bireysel bağışlardan, kurumsal bağış ve projelerden, düzenli sponsorluklardan ve düzenlediği çeşitli etkinliklerden elde etmektedir. Tamamen şeffaf bir şekilde gelir ve giderini beyan eden kurumumuzu Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bağımsız bir Yeminli Mali Müşavirlik Firması her sene düzenli olarak denetlemektedir. Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989 / 14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.


Korunma ihtiyacı olan çocuk ne demektir, nasıl tespit edilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen “korunma ihtiyacındaki çocuk” kavramı; Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu ifade etmektedir. Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan,
-Anne veya babasız,
-Anne veya babası belli olmayan,
-Anne veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
-Anne veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan çocuğu ifade etmektedir.

Adli ve idari merciler, kolluk görevlileri ve sağlık ve eğitim kuruluşları korunma ihtiyacında olan çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ve çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun koruma altına alınması için bizzat başvuru da yapabilirler.

Koruyucu Aile Nedir, Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların, kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişilerdir.

T.C vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes koruyucu aile olabilmektedir. Koruyucu aile olmak için kişilerin ikamet ettiği ilde bulunan Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Evlat Edinme Nedir, Kimler Evlat Edinebilir?

Evlat edinme durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ve ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

Evli çiftlerde eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş olmaları koşulları aranır. Evlat edinmek isteyen ve evli olmayan kişinin ise 30 yaşını doldurmuş olması koşulu aranır. Bu kriterleri karşılayan herkes evlat edinme adayı olmak için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘na başvuruda bulunabilmektedir.


Daha çok çocuğun yüzünü güldürmek,
onlara aydınlık bir gelecek vermek sizin elinizde...