Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi“Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi”, Koruncuk Vakfı’nın Belçikalı L’accueil ortaklığı ve AB desteği ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının koordinasyonunda, Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Beşinci Hibe Dönemi kapsamında yürütülüyor.

Dünyada çocuk bakımına ilişkin politikalar değiştikçe, ülkemizin ekonomik gelişmişlik seviyesi yükseldikçe ve çocuk haklarını merkeze koyan politikalar arttıkça, çocuk ve aileyi merkeze alan, sadece bakım vermeyi ve müdahaleyi değil, önlemeyi hedefleyen sosyal hizmet modellerinin önemi de giderek anlaşılmaya başlandı. Koruncuk Vakfı da değişen ihtiyaçlara göre her geçen gün uygulamalarını geliştirmekte, güncellemekte, sosyal hizmet ve çocuk koruma alanında etkin modelleri araştırmaya ve ülkemize taşımaya devam etmektedir.

Aileye dönüş projesi bu amaçla, ülkemizde geçtiğimiz yıllarda başlayan, kurum bakımındaki çocukların ekonomik destekle aile yanına dönüş süreçlerini güçlendirmek, ailelerin ekonomik destek haricindeki ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, aile yanına dönüşü çocuk için en risksiz ve kalıcı hale getirmek için tasarlanmıştır.

Koruncuk Vakfı’nın bünyesinden ailesi yanına dönen çocuklara yönelik 2018 yılında başlattığı pilot çalışmasının devamı niteliğinde olan Proje ile Avrupa Birliği’ndeki ülkelerdeki yeniden birleşme süreçleri incelenerek, çalışmaların daha nitelikli bir zemine oturtulmasını ve sosyo-kültürel yapımıza uygun bir model oluşturmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışmalarına katkı koymayı amaçlanıyor.

Koruncuk Vakfı, 40 yılı aşkın süredir, çocukların haklarına yönelik engellerin kaldırılması amacıyla eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Bu amaçla çocukları Koruncukköy, yarı bağımsız ev ve aile yanında olmak üzere çeşitli modellerle desteklemektedir.


Faydalı İçerikler:

Proje Açılış Toplantısı 

Proje Kapsamında Yapılan Kurum Ziyaretleri 

Basın Bülteni: Koruncuk Vakfı'ndan aileye dönüş süreci için model önerisi

Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi Tamamlandı