"Aileye Dönüş" Projemiz Kapsamında Gerçekleştirilen Kurum Ziyaretleri

Koruncuk Vakfı’nın AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Hibe Programı desteği ile yürüttüğü Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi  kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinin sosyal hizmet süreçleri hakkında bilgi almak için 6-16 Şubat 2020 tarihlerinde Belçika ve Almanya’da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile bir dizi görüşmeler yapıldı.  

Koruncuk Vakfı’nda bu konuda çalışan uzmanların katıldığı görüşmelerin ilk durağı Belçika’ydı. Brüksel bölgesinde çocuğa yönelik sosyal hizmet görevini yürüten “Gençlik Yardım Hizmetleri (SAJ)” Belçika’daki çocuk koruma yasaları ve sosyal hizmet sistemindeki yerini anlattı. Belçika’da çocuğa yönelik risklerin önlenmesine ilişkin çalışmalar devlet tarafından yürütülürken, müdahale gerektiren durumlarda ailelere ve çocuklara yönelik hizmetlerin SAJ ile koordinasyon içinde çalışan ve devletten teşvik alan sivil toplum kuruluşları tarafından sağlandığı belirtildi. SAJ’dan sonra Charloi’da bu kapsamda özellikle özel ihtiyaçları olan çocuklara hizmet veren Institute de Medical Pedagogie (Medikal Pedagoji Enstitüsü) ziyaret edildi. Burada ailenin, çocuğun rehabilitasyon sürecine katılımı, aile ve çocuk ile yapılan multidisipliner çalışmalar hakkında bilgi alındı. Proje ortağı olan ve 0-6 yaş arası çocuklara kısa süreli bakım hizmeti ile aileyi güçlendirme çalışması yürüten L’accueil’in ziyaretinden sonra Brüksel Türk Daimi Temsilciliği ile yapılan görüşülerek Koruncuk Vakfı’nın çalışmaları ve Aileye Dönüş Projesi ile ilgili bilgi verildi.

Belçika’dan sonra ikinci durak olan Almanya’nın Berlin şehrinde farklı yapılarda çocuk bakım modeli uygulayan kurumlarla görüşmeler yapıldı. Berlin’de çocuk ve aile için birinci basamak sosyal hizmet servisleri olarak nitelendirilen riski önlemeye yönelik koruyucu hizmetlerin yürütülmesinden, bölgedeki sosyal hizmet alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonundan ve bütçesinin yönetiminden sorumlu Berlin Gençlik Merkezi (Jugendamt), aile çocuk yeniden birleşme çalışmalarına odaklanan Compass ve Casablanca, acil durumlarda kısa süreli kalış sağlayan Kinderschutz-Zentrum, uzun süreli bakım hizmeti sağlayan SOS Kinderdorf ve üniversitelerle işbirliği içinde aile iletişim-etkileşim programları tasarlayan belediye sosyal hizmet kurumu ile gerçekleştirilen toplantılarda uygulamaların detayları hakkında bilgi alındı. Bu modellerin ortak özellikleri; önceliğin riski önlemeye yönelik olması, aileyi merkeze alması, çocuk ve ailenin karar süreçlerine katılımını gözetmeleri, aileyi güçlendirmesi ve ailenin mutlak işbirliğini sağlamaya odaklı çalışmanın yürütülmesi olarak sıralanabilir. Bununla birlikte sosyal çevre, bir koruma ve destek mekanizması işlevi görecek şekilde sürece dahil ediliyor.

Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi, bu farklı bakım örneklerini inceleyerek, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik ve çocuğun güvenliğini ön planda tutacak bir modelin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.   

 

                                                                                                            ALMANYA - BERLİN

      Compass                                                                                                                                        SOS Kinderdorf
  

Casablanca


BELÇİKA - BRÜKSEL