Koruncuk Vakfını Tanıyın

Anasayfa »Hakkımızda


VİZYON

Çocukların, hangi sosyo-ekonomik koşulda olursa olsun haklarına eriştiği, sevgi ve güvenle büyüdüğü, eğitimlerine kesintisiz devam edebildiği ve katma değer yaratabildiği bir topluma hizmet etmek.

MİSYON

Tüm çocukların sevgi ve güven içinde, haklarının bilincinde, sağlıklı, güçlü, özgüvenli, üreten, değer yaratan, sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak.

Sosyo-ekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümler ile özellikle kız çocuklarının önceliklendirerek barınma, eğitime erişim destek ve danışma hizmetleri sunmak.

HAKKIMIZDA


Koruncuk Vakfı geliştirdiği önleyici, koruyucu ve iyileştirici hizmet modelleriyle, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki çocukları, kendilerini ifade edebilen, haklarının bilincinde bireyler olarak toplum içinde yer almaları konusunda güçlendiriyor.

TARİHÇE

Koruncuk Vakfı, 1979‘da dönemin İstanbul Emniyeti Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin öncülüğünde gönüllülerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
Koruncuk Vakfı, 1979‘da dönemin İstanbul Emniyeti Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin öncülüğünde gönüllülerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Koruncuk Vakfı kız çocuklarının, hangi sosyo-ekonomik koşulda olursa olsun haklarına eriştiği, sevgi ve güvenle büyüdüğü, eğitimlerine kesintisiz devam edebildiği ve katma değer yaratabildiği bir topluma hizmet vermek amacıyla 1979 yılında, dönemin İstanbul Emniyeti Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin BİLGİN öncülüğünde, gönüllülerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

70’li yıllardan itibaren köylerden şehirlere göçün de etkisiyle sokağa ve suça itilmiş çocukların korunma ihtiyacı, hak kavramı etrafında yeniden tanımlanmış, öncelikle çocukların güvene ve sevgiye dayalı bir ortamda yaşama ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir hizmet verilmeye başlanmıştır.

1992 yılında, Avusturya’da başarısı kanıtlanmış Çocuk Köyü hizmet modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı Koruncuk Vakfı olmuş; İstanbul’da Koruncukköy Bolluca’yı, İzmir’de ise 2019 yılında Koruncukköy Urla'yı hizmete açmıştır.

Dönemin SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün Çocuk Yuvaları Yönetmeliği ve Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda 05.05.2014 tarihli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlük Makamı onayı ile 1996-2019 tarihleri arasında Bolluca Çocuk Evleri Sitesi olarak işletilmiştir.

Koruncuk Vakfı’na 08.02.2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla, MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmetleri veren kurumlar ve bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnamenin 13.maddesi gereği, Koruncukköy Urla'da Ortaokul ve Ortaöğretim düzeyinde Öğrenci Barınma Hizmeti sunma hakkı tanınmıştır.

Kuruluşundan 2019 yılına kadar devlet koruması altındaki çocuklara kendi kaynaklarıyla destek veren Koruncuk Vakfı, zaman içinde çocuğa bakış ve çocuk koruma yaklaşımının tüm dünyada ve ülkemizde değişmesi, aile odaklı hale gelmesi ile bu değişimin bir sonucu olarak 2019 yılı Temmuz ayından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında, “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında yurt statüsünde hizmet vermeye başlamıştır. Bugüne kadar yüzlerce çocuğun donanımlı, kendine güvenen bireyler olmalarını sağlayan Koruncuk Vakfı, yeni vizyonu ile sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan ortaokul ve ortaöğretim (lise) seviyesindeki kız çocuklarına akademik başarı önkoşulu aramadan yurt desteği vererek, onların sıcak bir aile ortamında eğitime erişmelerine ve hayata hazırlanmalarına imkân vermektedir.

Koruncuk Vakfı, İstanbul Bolluca ve İzmir Urla’daki Koruncukköylerde 10-18 yaş arası kız çocuklarına sevgi ve güven dolu bir yuva olmanın yanı sıra, onların sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı gelişimlerini önemsiyor, okul dışındaki zamanlarda sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle kişisel gelişimlerini desteklemektedir. Psiko - sosyal gelişimlerine sağladığı olumlu etkiler nedeniyle, çocukları aileleri ile birlikte güçlendirmeyi ilke edinen Koruncuk Vakfı, hem barınma – bakım desteği verdiği kız çocuklarının ailelerine, hem de hizmet verdiği bölgelerdeki diğer ihtiyaç sahibi ailelere Av. Figen ÖZBEK Aile Danışma Birimi çatısı altında aile odaklı destekler sunmaktadır. Koruncuköyler’de büyüyen ve lise diplomasını alan genç kızları ise tercihleri doğrultusunda mesleki gelişim yönünde veya üniversite hayatı boyunca desteklemektedir. Ayrıca, Koruncuk Vakfı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hükümlü ve tutuklu çocuklara ayni ve nakdi destekler sunmaktadır.

Sosyal hizmet model ve çalışmaların ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına, bu yolla çocuk hakları konusunda toplum farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapan Koruncuk Vakfı; yirmiden fazla STK’yı bir araya getirerek kurduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ile çocuk haklarının korunması ve bu haklara erişimdeki risklerin azaltılması için çalışmalar yürütmektedir.

*Koruncuk Vakfı’na 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.


NASIL FARK YARATIYORUZ?

Kabulde akademik başarı önkoşulu aramıyoruz
Çocuklarımızı sevgi ve güven ortamında yetiştiriyoruz
18 yaş üstü genç kızları hayata hazırlıyor.
Aile Destek Birimi ile aileleri destekliyor.
Her yerde, her çocuğa eğitime erişim hakkı sunulmasını destekliyor
Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu Kurucu Üyesi
Kabulde akademik başarı önkoşulu aramıyoruz
Sosyo-ekonomik açıdan risk altında olup okuma isteği olan çocuklara, ‘akademik başarı önkoşulu olmaksızın’ ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz barınma ve bakım hizmeti sunuyor, üniversite eğitimleri ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz.
Çocuklarımızı sevgi ve güven ortamında yetiştiriyoruz
Vakıf olarak önceliğimizi çocuklarımızın sevgi ve güven içinde yetişmelerini, haklarının bilincinde sağlıklı, güçlü, özgüvenli, üreten, değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak oluşturuyor.
18 yaş üstü genç kızları hayata hazırlıyor.
Lise mezuniyeti sonrası kız çocuklarının yanında olmaya devam ediyor; üniversite eğitimleri ve mesleki gelişimlerini destekliyor.

Aile Destek Birimi ile aileleri destekliyor.
Aile Destek Birimi ile hem barınma – bakım desteği verdiği kız çocukları ve ailelerini, hem de hizmet verdiği bölgelerdeki diğer ihtiyaç sahibi çocukları ve ailelerini güçlendiriyor

Her yerde, her çocuğa eğitime erişim hakkı sunulmasını destekliyor
Koruncuk Vakfı her yerde, her çocuğa eğitime erişim hakkı sunulmasını destekliyor. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı ile imzaladığı protokol uyarınca, 0-6 yaş arasında annesi ile ceza infaz kurumlarında kalmakta olan bebek ve çocuklar ile 12-18 yaşlarında, hükümlü ve tutuklu çocukların eğitim ortam ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.
Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu Kurucu Üyesi
Vakıf ayrıca, sosyal hizmet model ve çalışmaların ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına, bu yolla çocuk hakları konusunda toplum farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Yirmiden fazla STK’nın bir araya gelmesine öncülük ederek kurulmasını sağladığı Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ile çocuk haklarının korunması ve bu haklara erişimdeki risklerin azaltılması için çalışıyor.


 Daha çok kız çocuğun yüzünü güldürmek, onlara aydınlık bir gelecek sağlamak için…