VİZYON

Çocukların, hangi sosyo-ekonomik koşulda olursa olsun haklarına eriştiği, sevgi ve güvenle büyüdüğü, eğitimlerine kesintisiz devam edebildiği ve katma değer yaratabildiği bir topluma hizmet etmek.

MİSYON

Çocukların, sevgi ve güven içinde haklarının bilincinde sağlıklı, güçlü, özgüvenli, üreten, değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümlerle barınma, eğitime erişim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

HAKKIMIZDA


Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) geliştirdiği önleyici, koruyucu ve iyileştirici hizmet modelleriyle, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki çocukları, kendilerini ifade edebilen, haklarının bilincinde bireyler olarak toplum içinde yer almaları konusunda güçlendiriyor.

Çocukköyü hizmet modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı
18 yaş üstü gençleri hayata hazırlıyor
Aile bütünlüğünü korumak için aileleri destekliyor
Her yerde, her çocuğa eğitime erişim hakkı sunulmasını destekliyor
Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu Kurucu Üyesi
Çocukköyü hizmet modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı
Çocuk Köyü’ hizmet modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Koruncuk Vakfı, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların Koruncukköyler‘de sevgi ve güven içinde yetişmelerine imkan sağlıyor.

Koruncuk Vakfı, biri İstanbul Bolluca, diğeri İzmir Urla’daki Koruncukköyler’de, 10-18 yaş grubundaki sosyo-ekonomik nedenlerle eğitim hakkı risk altındaki çocuklara, akademik başarı önkoşulu olmaksızın ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz barınma ve bakım hizmeti sunuyor.

Sanat, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyor.
18 yaş üstü gençleri hayata hazırlıyor

Vakıf çatısı altında büyüyen ve lise diplomasını alan 18 yaşını doldurmuş gençlere, tercihleri doğrultusunda, ‘Koruncuk Yarı Bağımsız Yaşam Modeli’ ile meslek edinmelerine veya yüksek öğrenime devam etmelerine yardımcı oluyor.
 
Eğitim bursu, barınma desteği, üniversiteden sonra iş arayanlara iş fırsatı, evleneceklere çeyiz desteği, askere gidenlere asker maaşı bağlanması, hukuki destek gençlere verilen diğer hizmetler arasında yer alıyor.
Aile bütünlüğünü korumak için aileleri destekliyor
Psiko-sosyal gelişimlerine sağladığı olumlu etkiler nedeniyle, çocukları aileleri ile birlikte güçlendirmeyi ilke edinen Vakıf, bu amaçla aile odaklı çalışmalar yürütüyor.

•    Çocuğun oluşan iyi halinin devamlılığını sağlamak üzere, Koruncukköyler’de veya aileleri yanında büyüyen çocukları ve onların ailelerini, çocuk hakları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, anne-baba ve kardeş ilişkilerinin güçlendirilmesi, ailelerinin ebeveynlik becerilerinin artırılması veya parçalanmış aile sistemlerinin onarılması için ailelere psiko-sosyal destek veriyor.

•    Vakıf ayrıca, aile odaklı çocuk bakım modellerinin dünyadaki gelişimine paralel olarak, ülkemizde de yaygın olarak uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. 2017 yılında başlatılan ‘Aileye Dönüş’ projesi bu çalışmalara bir örnek teşkil ediyor. Proje, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından biyolojik aileleri yanına dönmelerine karar verilen çocukların aile ile uyum sorunlarının tespit edilmesini, birlikteliğin güvenli ve kalıcı hale getirilmesini esas alıyor.

•    Vakıf, söz konusu hizmeti kurulacak ‘Aile Danışma Merkezi’ üzerinden yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyor.

Her yerde, her çocuğa eğitime erişim hakkı sunulmasını destekliyor
Koruncuk Vakfı her yerde, her çocuğa eğitime erişim hakkı sunulmasını destekliyor. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı ile imzaladığı protokol uyarınca, 0-6 yaş arasında annesi ile ceza infaz kurumlarında kalmakta olan bebek ve çocuklar ile 12-18 yaşlarında, hükümlü ve tutuklu çocukların eğitim ortam ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.
Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu Kurucu Üyesi
Vakıf ayrıca, sosyal hizmet model ve çalışmaların ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına, bu yolla çocuk hakları konusunda toplum farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Yirmiden fazla STK’nın bir araya gelmesine öncülük ederek kurulmasını sağladığı Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ile çocuk haklarının korunması ve bu haklara erişimdeki risklerin azaltılması için çalışıyor.

NASIL FARK YARATIYORUZ?

Çocukköyü hizmet modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı
Sosyo-ekonomik açıdan risk altında olup okuma isteği olan çocuklara, ‘akademik başarı önkoşulu olmaksızın’ ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz barınma ve bakım hizmeti sunuyor, üniversite eğitimleri ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz.
18 yaş üstü gençleri hayata hazırlıyor
Vakıf olarak önceliğimizi çocuklarımızın sevgi ve güven içinde yetişmelerini, haklarının bilincinde sağlıklı, güçlü, özgüvenli, üreten, değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak oluşturuyor.

TARİHÇE

Koruncuk Vakfı, 1979‘da dönemin İstanbul Emniyeti Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin öncülüğünde gönüllülerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
O yıllarda köylerden şehirlere göçün de etkisiyle sokağa ve suça itilmiş çocukların korunma ihtiyacı, hak kavramı etrafında yeniden tanımlanmış, öncelikle çocukların güvene ve sevgiye dayalı bir ortamda yaşama ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir hizmet verilmeye başlanmıştır. (YENİ)

Avusturya’da başarısı kanıtlanmış olan çocukköyü hizmet modelinin Türkiye’de uygulanmaya başlaması ile 1992 yılında, İstanbul’da Koruncukköy Bolluca’yı, İzmir’de ise 2019 yılında Koruncukköy Urla'yı hizmete açmıştır. (YENİ)

Dönemin SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün Çocuk Yuvaları Yönetmeliği ve Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda 05.05.2014 tarihli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlük Makamı onayı ile 1996-2019 tarihleri arasında Bolluca Çocuk Evleri Sitesi olarak işletilmiştir.

Vakfımıza 08.02.2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla, MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmetleri veren kurumlar ve bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnamenin 13.maddesi gereği, Koruncukköy Urla'da Ortaokul ve Ortaöğretim düzeyinde Öğrenci Barınma Hizmeti sunma hakkı tanınmıştır.  

Vakfımıza 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır.

2005 yılında, Koruncuk Vakfı’na korunmaya muhtaç çocuklar konusunda yaptığı özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyince “ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü" verilmiştir.

Daha çok çocuğun yüzünü güldürmek,
onlara aydınlık bir gelecek vermek sizin elinizde...