MEDYA POLİTİKASI

Koruncuk Vakfı çalışmalarında ulus üstü insan hakları hukukuna ilişkin sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanımlanan hakların çocuklara uygulanır olmasını sağlamayı ve bu uygulamanın Anayasamız, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma kanunu doğrultusunda yapılmasını tüm mütevellileri ve profesyonel kadrosu ile amaç edinmiştir. Bu hedef ve sorumlulukla, Koruncuk Vakfı medya politikalarını tüm bu sözleşmeler ve kanunlara uyumlu olacak şekilde, vakfın çocuk koruma politikasına bağlı kalarak belirler. Belirlenen tüm medya politikaları; Koruncuk Vakfı çalışanları, gönüllüleri, paydaşları, bağışçıları ve ortak proje yürütülen tüm kişi ve kurumlar için geçerlidir.

Çocuk Koruma Politikası;

  • Koruncuk’un sadece çocuklarla çalışmaya uygun ve çocuk güvenliği iyileştirme pratiklerini sıkı şekilde uygulayan kişilerle çalışmasını,
  • Vakıfla ilişkili olan herkesin yükümlülüklerini farkında olmasını ve çocuk istismarı konularına hukuksal ve etik bir şekilde yaklaşmasını,
  • Vakfımızı temsil eden herkesin çocuklara uygun şekilde davranmasını ve bu Vakfın bir üyesi olmalarından doğan güveni kötüye kullanmamalarını,
  • Vakfımızı temsil eden herkesin, Vakıfla temasa geçen her çocuk için güvenli bir ortam yaratmasını,
  • Yapılan tüm aktivite ve programların çocuklar için taşıdığı riskler açısından ölçülmesini ve kontrolümüz dahilinde olanların kesinlikle azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını şart koşar.
Çocuk koruma politikası ışığında belirlenen medya politikaları; medyada yer alan her türlü söylem, temsil, iletişim stratejisi, görsel malzeme kullanımı, sosyal medya paylaşım içerikleri ve kurum içi iletişimi kapsamaktadır.

LOGO VE İSİM KULLANIMI

  • Koruncuk Vakfı logosu Vakfın yazılı izni olmadan kullanılamaz.
  • Koruncuk Vakfı adını veya logosunu içeren her türlü malzemenin nihai tasarımlarının çevrimiçi veya çevrimdışı üretimi veya yayınlaması konusundaki son onay hakkı Koruncuk Vakfı’na aittir.
  • Koruncuk Vakfı, gerektiği durumlarda adının üçüncü partiler tarafından kullanımına yasal kısıtlama getirebilir.
  • Kurum ve kuruluşlarla iş birliği kapsamında, tarafların geleneksel veya sosyal medya üzerinden sözlü ve yazılı yapacağı tanıtımların kapsamı ve detayları yazılı olarak karşılıklı anlaşmaya tabidir.


 Daha çok kız çocuğun yüzünü güldürmek, onlara aydınlık bir gelecek sağlamak için…