VAKIF YÖNETİM KURULU


Başkan : Av. Figen Özbek

Başkan Vekili: Ertan Özdemir (Sayman)

Genel Sekreter : Av.Dr. Figen Samuray

Başkan Yardımcıları :
Nalan Erkarakaş (İdari Başkan Yardımcısı)
Oya Karakimseli (Köylerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)


Üyeler :
Cem Yurtbay
Tevfik Örten
İdil İncekara
Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu
Jülide Berkman
Selçuk Demirel

Yedek Üyeler:
Seda Akço
Salih Ertör
Monika Bilaloğlu
Sabri Yalım Üner

Denetçiler:
Ahmet Müfit Erkarakaş
Yılmaz Turhan
Celal Özlü

Yedek Denetçiler:
Osman Kaya
Berna Sirman
Melinda Akı

Daha çok çocuğun yüzünü güldürmek,
onlara aydınlık bir gelecek vermek sizin elinizde...