VAKIF YÖNETİM KURULU


Başkan : Av. Figen Özbek
Başkan Yardımcısı : Işıl Nişli
Başkan Yardımcısı : Nalan Erkarakaş
Başkan Yardımcısı : Cem Yurtbay
Genel Sekreter : Duygu Beydüz
Sayman : Ertan Özdemir

Üyeler :
Berrin Yoleri
Oya Karakimseli
Muhterem İlgüner
Melih Yalçın
Işınsu Kestelli

Yedek Üyeler:
Selçuk Demirel
Seda Akço
Murat Kaynar
Tevfik Örten
İdil İncekara
Monika Bilaloğlu
Deniz Ceylan Kılıçoğlu

Denetçiler:
Ahmet Müfit Erkarakaş
Yılmaz Turhan
Berna Sirman