Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz

 

Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz

AB Başkanlığı Sivil Toplum Destek Programı III kapsamından hayata geçirilen “Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz” projesi ile koruma altındaki çocukların ailelerine dönüş sürecini iyileştirilmesini amaçlıyor.

Proje bu kapsamda ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek, veriye dayalı ve bütüncül bir sistemin politika ve uygulamalara yansıtılması ve sistemin işlevsel hale gelmesi için katkıda bulunmayı hedefliyor. İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi’nin iş birliğiyle yürütülen projede, alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının politika ve karar alma süreçlerine aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla savunuculuk, lobi ve iletişim çalışmalarının desteklenmesi için kapasite geliştirme faaliyetleri yapılacak.

Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi, her çocuğun bir aileye sahip olma ve ailesi ile yaşama hakkı olduğunu belirtiyor. Günümüzde daha çok ülke, çocuk bakım yaklaşımında aile odaklı modelleri benimserken, sürecin çocuk odaklı tasarlanması için her zaman gelişim alanı bulunuyor.

Çeşitli sebeplerden koruma altına alınan bir çocuğun biyolojik ailesine dönüş süreci devlet, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların birlikte planlı çalışmasını gerektiren hassas bir dönemdir. Çocuk ve ailenin uyumunu sağlamak için sürecin bütüncül bir bakış açısıyla planlanması, önleyici ve koruyucu uygulamaların zamanında uygulanması kritiktir.

Son yıllarda Türkiye’de de benimsenen aile temelli çocuk koruma yaklaşımını önceleyerek faaliyetlerini bu yönde dönüştüren Koruncuk Vakfı, 1992-2019 yılları arasında koruma altındaki çocuklarla birebir çalışmış, çocukların aileye dönüş süreçlerinde uyumu sağlamak ve takip etmek amacıyla pilot projeler gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen bilgileri, Avrupa Birliği hibe programları ile zenginleştiren Koruncuk Vakfı, Türkiye’nin aileye dönüş sisteminin güçlendirilmesi ve ülkemize özgü bir destek modelin geliştirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Projemizin tanıtım broşürüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Proje Broşürü

 

Proje Faaliyetleri ve Çıktıları

Sivil Toplum Görüşmeleri

Projemiz kapsamında çocuk alanında çalışan 17 sivil toplum kuruluşu ile görüşmeler yapılmış, koruma altındaki çocukların biyolojik ailelerine döndürülme süreçlerine dair bilgi sahibi olup olmadıkları, alanda gördükleri sorunlar ve yerelde çalışan sivil toplum kuruluşlarının iletişim kapasiteleri hakkında sorular yöneltilmiştir. Görüşme özet raporumuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

STK Görüşmeleri Saha Raporu

#GüçlüAileMutluÇocuk İletişim Kampanyası - Ortak Beyan

Ortak Taleplerimiz ve Beyanımızdır!

Koruncuk Vakfı olarak STK’larla iş birliği içinde “Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz” Projesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü “aileye dönüş” uygulamasının daha sistemli, sağlıklı ve takipli bir şekilde yürütülmesine yönelik taleplerini dile getirdiği bir iletişim kampanyası başlattık.

İletişim kampanyasını oluşturan ve destek veren sivil toplum kuruluşları;

İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Çift Aile Terapileri Derneği, Bebek Ruh Sağlığı Derneği, Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi, İzmir Koruyucu Aile Derneği, Denizli Koruyucu Aile Derneği, Maraş Koruyucu Aile Derneği, Maya Vakfı, Kalben Derneği, Malatya Yurtlardan Ayrılanlar Derneği, Hayat Sende Derneği, Kırmızı Çocuklar Derneği, Benim Yuvam Derneği

Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz projesinin odak grup toplantısı ve kampanya oluşturma eğitimlerinde ortaya çıkan ortak söylemimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Güçlü Aile Mutlu Çocuk Ortak Beyan

 

Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz Projesi Tamamlandı

Projemizin Kapanış Toplantısı 16 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Dedeman Otel’de Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Proje sonuç kitapçığımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Proje Sonuç Kitapçığı

 

 

 

Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz Projesi, AB Başkanlığı tarafından AB desteği ile yürütülen Sivil Toplum Destek Programının III Dönemi kapsamında fonlanmaktadır. Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.
Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamen Koruncuk Vakfı sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.