KORUNCUK VAKFI BAĞIŞ TAAHHÜTNAMESİ

 

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çoçuklar Vakfı olarak temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından olanakları kısıtlı ortaokul ve ortaöğretim (lise) seviyesindeki kız öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için Koruncukköylerde güvenli bir yaşam ortamı sunuyor. Sağlıklı kişisel, psikolojik ve sosyal gelişimi için gereken ihtiyaçları eğitim hayatı boyunca Koruncuk Vakfı tarafından bedelsiz karşılanan çocuklar, sevgi ve güvenle hayata hazırlanıyor.

Verdiğimiz hizmetin  temel taşı olan siz bağışçılarımız tarafından Vakfımıza yapılan ayni yada nakdi tüm bağışlarınızın sorumluluğu olarak ;

  •     Her bağışçı Yaptığı bağışın nasıl kullanıldığına bilme hakkına sahiptir.
  •     Bağışçının bağışı ile bilgi edinme hakkına özenle uyulur.
  •     Koruncuk Vakfı Öğrencilerini her durum karşısında hassasiyetle iyi halini gözetir.
  •     Koruncuk Vakfı bağış kampanyaları için gerekli zorunlu her resmi işlemi – izni almış olmayı
  •     Tüm çocukların İyi halininin devamlılığı için Koruncuk Vakfı çalışmalarını özenle gerçekleştireceğini


Taahhüt eder.