AİLEYE DÖNÜŞ   

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de korunma ihtiyacındaki çocuklar için acil sosyal hizmet desteği hayati önem taşıyor. Türkiye'de, bu destek; Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çeşitli şekillerde sağlanıyor. Mevcut uygulamalar çerçevesinde öncelikle aileye ekonomik destek sağlanıyor; Bakanlık aile ve çocuğu bir arada kalmaya teşvik etmek için sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla takip ediyor. Çocuklar ihmale ya da kötü muameleye uğrama, ebeveynleri tarafından korunamama veya yetim kalma durumunda, devlet kurumlarına veya koruyucu ailelere yerleştiriliyor veya uygunsa evlat edindiriliyor.

Türkiye’de uzun yıllardır çocuklar için koruyucu bakım sistemi, devletin kurumsal bakımı ile sağlanıyor. Ancak, gelişmiş ülkelerde koruma altındaki çocuğu biyolojik ailesiyle birlikte desteklemek, kalıcı bir yerleştirme planının ilk adımıdır. Bu nedenle, Bakanlık da, dünyadaki bakım modellerine paralel olarak, Aile Birleşimi Programı’nı uygulamaya koydu. Bu program kapsamında, mevcutta devlet kurumu bakımında olan veya koruyucu aile ile yaşayan çocukların durumu yeniden incelenmeye ve biyolojik ailelerine geri dönmeleri için teşvik edilmeye başlandı.

Ancak çocuğun, ekonomik sorunlara bağlı olarak devletin koruyucu hizmetine yerleştirilmesinin temel neden olduğu bazı durumlarda bile, maddi destek sağlanması sorunu çözmüyor. Ailenin yetersiz ebeveynlik kapasitesi veya düşük sosyal destek alması gibi durumlar, çocuk için daha büyük risk oluşturabiliyor. Dahası, yıllarca ayrı yaşamanın ardından, ebeveynler ve çocuklar birbirlerinin gelişim aşamalarının çoğunu kaçırmış oluyorlar; duygusal ve sistemsel stresler nedeniyle birlikte yaşama uyum sağlamada zorlanabiliyorlar.

Koruncuk Vakfı ne yapıyor?

Koruncuk Vakfı, 2018 yılına kadar devlet koruması altında Koruncukköy Bolluca’da yaşayan ve sonrasında ailesinin yanına dönen çocuklar ile aileye dönüş pilot çalışmaları yürütüyor. Aile çalışmaları; aile terapisti, çocuk terapisti gibi alanında uzman psikologların haftalık olarak gerçekleştirdikleri görüşmelerle yürütülüyor. Ailede sağlıklı iletişimi ve aile bireylerinin rollerini güçlendirmek, ailenin bir sistem olarak sağlıklı işlemesini sağlamak için ailenin ihtiyacına göre uygulanan kanıta dayalı yöntemler ile hem çocukların hem de ebeveynlerin sosyal ve psikolojik gelişimi destekleniyor. Bununla birlikte, aile ile Vakıf arasında köprü görevi gören sosyal hizmet uzmanı, geçiş döneminde ihtiyaç duyulan sosyal desteğe ve kaynaklara ulaşmalarına rehberlik ediyor. Bu projedeki iyi uygulamaların, Türkiye’de devlet kurumu bakımından ailesinin yanına dönen çocuklar için de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Koruncuk Vakfı, 2019 yılında AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Beşinci Hibe Dönemi kapsamında aldığı destek ile; Belçikalı L’accueil ortaklığı ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının koordinasyonunda, “Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi”ni yürütüyor. Proje kapsamında Belçika ve Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal hizmet ve aile bakım modelleri incelenerek, yeniden birleşme sürecinde aile ve çocuk için kalıcı bir sistem geliştirilmesi amaçlanıyor.   

Faydalı İçerikler:

Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modellemesi Projesi 

Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi – Kurum Ziyaretleri 

İyi Uygulama Paylaşım Toplantısı - 13-14 Mart 2020, İstanbul

Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi Tamamlandı