KORUMA

Kurduğumuz Çocukköyleri ile korunma ihtiyacında olan çocukların en iyi koşullarda yetiştirilmesini sağlıyoruz.


Çocukköyü Sistemi


10-12 Aile Evinden ve sosyal tesislerden oluşan, korunma ihtiyacındaki çocukların yaşamlarını sürdürdükleri yerleşim birimine Çocukköyü denmektedir. Çocukköyünün en önemli özelliği çocuklara sağlıklı bir aile ortamı ile güven dolu bir yaşam sunmasıdır. Çocukköyüne gelen bir Koruncuk, öncelikle Aile Evine alınarak ergenlik dönemine dek anne, teyze ve kardeşleriyle yaşamaya başlar, okuluna gider, sportif ve kültürel etkinliklere katılır, tıpkı her normal ailede olduğu gibi güven içinde büyür.

Ergenlik çağına gelen Koruncuklar psikologların desteğiyle yine Çocukköyü’nün içindeki Gençlik Evlerine geçerler, böylelikle evdeki Gençlik Liderleri sorumluluğunda bir grubun içinde kişisel sorumluluk üstlenmeyi öğrenir, kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Gençlik Evlerinde eğitimlerini tamamlayıp meslek sahibi olma yolunda adım atan, artık reşit olmuş 2-3 Koruncuk bir araya geçerek “Yarı Bağımsız Yaşam” aşamasına geçer, Vakfın kiralayıp hazırladığı evlerde kendi ayakları üzerinde durmaya başlayana dek maddi ve manevi olarak desteklenirler. Artık kendini geçindirebilir hale gelen Koruncuk “Bağımsız” olur ve manevi bağlarını koparmadan hayatına devam eder.


Kurduğumuz Çocukköyleri ile korunma ihtiyacında olan çocukların en iyi koşullarda yetiştirilmesini sağlıyoruz.


Gündüz Bakım Evi

Koruncukköy Bolluca içinde yer alan Milupa Kültür Merkezi’ndeki “Özel Koruncuk Gündüz Bakım Evi” olarak bir anaokul hizmete açılmıştır. Türkçe dil etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, dramalar, fen ve doğa çalışmaları, sportif etkinlikler, pratik matematik, satranç gibi derslerin görüldüğü anaokulun hedefleri çocuklara temel becerileri kazandırmak, kendilerini ifade etmelerine imkan sağlamak, öğrenme ve merak isteğini uyandırarak çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek olarak belirlenmiştir. Uzman ve sevecen öğretmenler eşliğinde güven dolu bir ortamda eğlenerek öğrenen minikler, gerek bahçede öğretici aktivitelerde bulunarak gerekse yaratıcı sanat etkinlikleri yaparak öğrenim hayatlarına özenle hazırlanmaktadırlar.

Koruncuk


Aileye Dönüş

Vakıf olarak her çocuğun öncelikli yaşam alanının aile yanı olduğunun, aile yanında destekleme ve risk önleme çalışmalarının gerekliliğinin altını çizmekteyiz. Uyguladığımız Çocukköyü sistemi biyolojik aile yanında kalamayan, bunun yanı sıra koruyucu aile ya da evlat edinme hizmetinden faydalanamayan çocukların aile yapısına en yakın sistem içinde büyümesine el elverişli alanı sağlamaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mevcut hizmet politikası gereği de devlet koruması altındaki çocukların aileleri tarafından herhangi bir ihmal ve istismara uğramamışlar ise, çocuğun korunma altına alınmasında sosyo-ekonomik dezavantajlar ağırlıkta ise biyolojik ailelerin güçlendirilerek çocukların aile yanında bakımına ağırlık verilmektedir.

Bir süre Koruncukköy Bolluca’da yaşamış, ancak ailelerinin yanına dönmeyi arzulayan ve aile yapıları da uygun olan çocuklarımızın biyolojik aileyle birleşme süreçlerini daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek için şimdiye kadar Çocukköyü içerisinde verdiğimiz psiko-sosyal destek hizmetini dışarıya da taşımaya başladık. Aile yanına dönüşleri uygun görülen çocukların biyolojik ailelerinin ebeveynlik becerilerini güçlendirmek ve parçalanmış aile sistemini onarmak, henüz çocuk kurumdan kesin olarak aile yanına dönmeden başlatılan ve çocuğun aileye dönüşünde ortalama 6 -12 ay arası sürdürülen danışmanlık sistemi, çocuklarımıza sunmayı hedeflediğimiz sağlıklı aile ortamını kendi ailelerinde bulabilmeleri için ikinci bir şans yaratacaktır.

Bu nedenle Koruncukköy Bolluca'da kalmakta olan çocuklardan aile yanına dönmesine karar verilenlerin takibini daha sistematik yürütmek ve aileye dönüş aşaması hızlı olan vakalarda uyum sürecini desteklemek için terapistlerden oluşan bir ekip kurmuş bulunmaktayız.

Daha çok çocuğun yüzünü güldürmek,
onlara aydınlık bir gelecek vermek sizin elinizde...