TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR (KORUNCUK) VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

 

AYDINLATMA METNİ

 

Biz, Altan Erbulak Sok. Hoşkalın Apt. 6/5 K:2 Mecidiyeköy / İstanbul adresinde yer alan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (“Koruncuk Vakfı”) olarak, Koruncuk Vakfı’nın İstanbul Bolluca’daki Özel Kız Ortaokul Öğrenci Yurdu ve/veya İzmir Urla’da Özel Kız Ortaokul ve Ortaöğretim (Lise) Öğrenci Yurdu olarak faaliyet gösterdiği tesislerine başvuru ve öğrenci kabul süreçlerinde kişisel verilerinizi ne amaçlarla topladığımızı ve işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Hangi kişisel veri kategorilerinde işleme faaliyeti gerçekleştirdiğimiz konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. (1) Ön başvuru ve başvuru formunda gördüğünüz, yurtta kalacak öğrencinin adı ve soyadı, doğum tarihi ve yeri, T.C. Kimlik numarası verileri gibi kimlik verilerinizi, yurtta bedelsiz barınma hizmetinden yararlanmak için gereken ön başvuru ve başvuru şartlarına sahip olup olmadığının değerlendirilmesi, başvuru şartlarının sağlanması ve başvurunun olumlu sonuçlanması halinde barınma hizmetinden yararlanacak öğrencinin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi; (2) başvuran velinin veya öğrencinin diğer yakınının ve vermiş olmaları halinde referanslarının adı-soyadı ve imzası verilerini, yurtta bedelsiz barınma hizmetinden yararlanmak için gerekli olan şartların değerlendirilmesi aşamasında, anne babanın hayatta olup olmadığı, ayrı yaşayıp yaşamadıkları bilgilerinin de değerlendirmenin bir parçası olması sebebiyle, başvuru koşullarının sağlanması ve başvurunun olumlu sonuçlanması halinde de yurda kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için; (3) öğrencinin adresi ve ev telefonu, ebeveynin telefonu, veli/başvuru sahibinin telefon numarası bilgilerini sizinle gerektiği takdirde iletişim kurabilmemiz için; (4) öğrencinin okulu, sınıfı, okul adresi ve numarası bilgilerini başvuru koşullarını sağlayan ve başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere bedelsiz barınma hizmetinin verilebilmesi için toplamakta ve işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ VE HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Bu süreçte kişisel veriler, başta öğrencinin bedelsiz barınma hizmetinden yararlanmaya başlatılması olmak üzere, Koruncuk Vakfı’nın Özel Kız Ortaokul ve/veya Ortaöğretim (Lise) Öğrenci Yurtlarında barınma hizmetinden yararlanacak öğrencilerin korunması ve gözetilmesine yönelik hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için ve öğrenci ve yakınları ile iletişim kurmaya yönelik meşru ihtiyacı sebebiyle size sunulan form aracılığıyla toplanmakta olup, bedelsiz barınma hizmetinin yürütülmesi ve yönetimi, başvuruların organizasyonu ve yurtta barınma hizmetinden yararlanan öğrencileri koruma ve gözetme amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 • Koruncuk Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile işletilen öğrenci yurtlarında verilecek barınma hizmetinin yürütülmesi, yönetilmesi ve gerekli tetkikatın yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, resmi idarelere,
 • Hukuki bir uyuşmazlık çıktığı takdirde yalnızca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan kişisel veriler sır saklama yükümlülüğü altında bulunan avukatlarımız ve/veya hukuki danışmanlarımıza ve duruma göre aktarılabilir.

 

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Koruncuk Vakfı için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Koruncuk Vakfı internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Koruncuk Vakfı’na teslim edebilirsiniz.

 

Koruncuk Vakfı tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Koruncuk Vakfı tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Koruncuk Vakfı’nda kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Koruncuk Vakfı’nda kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Linki ve Formu:         https://koruncuk.org/

E-Posta Adresi:                      info@koruncuk.org

Koca Yusuf Caddesi No:100 Bolluca, Arnavutköy / İstanbul

Telefon: 0212 685 03 83

Faks: 0212 267 05 04