İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR


Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı
https://www.adalet.gov.tr/

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
https://cte.adalet.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
https://www.meb.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

https://www.ailevecalisma.gov.tr/

Vakıflar Genel Müdürlüğü
www.vgm.gov.tr

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu
www.cocukhaklarinikorumaplatformu.org

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı
www.cocugasiddetionluyoruz.net

Kızılay
www.kizilay.org.tr

İlk Fırsat 
Koruncuk Vakfı, az bilinen devlet üniversitelerden mezun gençlere işe geçişlerinde
fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın STK paydaşlarındandır.
www.ilkfirsat.org 

Turkish Philanthropy Funds
www.tpfund.org

Bridge to Turkiye Fund
www.bridgetoturkiye.org

Daha çok çocuğun yüzünü güldürmek,
onlara aydınlık bir gelecek vermek sizin elinizde...