Çocuğum Özelim Buna Değerim

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programları” çerçevesinde “Çocuğum Özelim Buna Değerim” projesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin de ortaklığıyla gerçekleştirdik. Projede Koruncukköy Bolluca’da yaşayan Koruncuklarımıza ve onlarla çalışan personelimize yönelik ikincil-üçüncül önleme ve müdahale destek çalışmaları ile vermiş olduğumuz hizmetleri güçlendirmek ve çocukların sosyal, psikolojik ve fiziki şartlarını iyileştirmek amaçlandı. 2017 yılında gerçekleşen ve 12 ay süren projemizin temel faaliyetleri arasında koruma kararı bulunan çocuklarımızın psiko-sosyal ihtiyaçlarını erken dönemde tespit ederek gerekli rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları ile desteklemek, çocukların temel okul eğitimi dışında yaşamsal becerilerini geliştirmek, çocuklarla birebir çalışan personeli mesleki ve psiko-sosyal açıdan güçlendirmek yer almaktadır. Tüm bu çalışmalar neticesinde çocuklarımıza verilen hizmetin kalitesini arttırmak, onlara yönelik önleme müdahale yaklaşımı ile yürütülen çalışmaların faydalarını ölçerek örnek bir model oluşturma yönünde çalışmalar gerçekleştirdik.

Proje kapsamında çocuklarımıza ders takviyesi için bir etüt merkezinden eğitim hizmeti aldık, yeni Özel Öğrenme Öğretmenimizle özel desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızla çalışmalar yürüttük. Gerek psikososyal destek çalışmalarından elde edilen kazanımların pekiştirilmesi gerekse çocuklarımızı yetenek ve ilgi alanlarını fark ederek üretkenliklerini arttırma amacıyla yıl boyunca farklı alanlarda sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirdik. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve müzik atölye çalışmaları ile destekledik. Halk oyunları, ritim atölyesi, koro, enstrüman dersleri, model uçak yapımı, el sanatları konularında eğitim gören Koruncuklarımız, spor alanında ise izcilik, golf, basketbol, jimnastik, judo, karate, tenis, satranç, pratik matematik dallarında faaliyet gösterdiler.

Proje kapsamında, kaldıkları ortamların dışında kendi ayakları üzerinde durabilme, öz iradelerini kullanabilme gibi etkilerinden dolayı proje kapsamında yaklaşık 60 Koruncuğumuz 3 günlük bir doğa kampına katıldı.

Proje döneminde çocukla birebir çalışan personele yönelik de güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Anne, teyze ve liderler ön ölçümleme sürecinde ihtiyaçlarının tespitlerine ve mesleki tatmin ve stres düzeylerine yönelik ölçümlemelere tabi tutuldu. Uygulama ekibi, çocuklarla birebir çalışan anne, teyze ve lider kadroları ile sosyal serviste çalışan meslek elemanları ile birebir görüşmeler yaparak, bu kadroların ihtiyaçlarını ve çalışmalara yaklaşımlarını değerlendirdi. Bu çalışmalardan çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda anne, teyze ve liderlerle 24 seanstan oluşan grup terapisi çalışmaları düzenlendi. Ayrıca personelin bilgi ve becerilerini artırmak için eğitimler planlandı.


Koruncuk