Koruncuk Vakfı Olağan Genel Kurulu

Sayın Mütevellimiz,

Vakıf Resmi senedimizin 9 ve 10. Maddeleri gereği, Vakfımızın 2022 faaliyet ve mali tabloları ile  2023 yılı bütçe ve çalışma programının onayınıza sunulacağı seçimli  Olağan Mütevelliler Kurulu Toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Mart 2023 Çarşamba  günü saat 10:00‘da, Swiss otel Asuka salonunda yapılacaktır.

Toplantıya katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Av. Dr. Figen Samuray

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu BaşkanıGündem:

1.           Açılış, saygı duruşuna davet ve İstiklal Marşı

2.           Mütevelliler Heyeti Başkanı’na yardımcı olmak ve tutanakları imzalamakla yetkilendirilmek üzere bir Divan başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve Sekreterin seçilerek Divan Heyetinin oluşturulması,

3.           Mütevelliler Heyeti Kurul Başkanı’nın açılış konuşması

4.           Vakfın 2022 yılı faaliyet raporunun paylaşılması,

5.           Vakfın kesinleşen 31.12.2022 tarihli bilanço ve gelir tabloları hakkında bilgi verilmesi ve Mütevelliler kurulunun onayına sunulması,

6.           Vakfın 2022 yılı faaliyet dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması ve Mütevelliler heyetinin onayına sunulması,

7.           Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı oylanarak Mütevelliler Kurulunca İbra edilmesi,

8.           Vakfın 2023 yılı çalışma planı ve 2023 yılı bütçesinin oylamaya sunulması,

9.           Yönetim Kurulu tarafından önerilen Mütevelli adaylarının Genel Kurul’un onayına sunulması ve vefat eden üyelerimizin açıklanması,

10.         İki yıl süre ile geçerli olmak üzere Mütevelli Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunun 11 Asil ve 7 yedek üyesinin seçimi

11.         İki  yıl geçerli olmak üzere Denetim Kurulunun 3 Asil ve 3 Yedek üyesinin seçimi

12.         Dilek ve Temenniler

13.         Kapanış

Ekler:

•             2022 yılı  Faaliyet Raporu , Bilanço ve Gelir Tablosu

•             2023 yılı Bütçe ve Bütçe Varsayımları

Toplantı Tarih ve saati :  22 Mart 2023 Çarşamba 10:00

Toplantı Yeri: İstanbul Swiss Otel – Asuka Salonu – Maçka